Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3492
Başlık: Klasik trabekülektomi ile Bursa tipi trabekülektomi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma
Diğer Başlıklar: A comparative study on classic trabeculectomy with Bursa type trabeculectomy
Yazarlar: Günöven, Zülfiye
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Trabekülektomi
Trabeculectomy
Yayın Tarihi: 1985
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Günöven, Z. (1985). Klasik trabekülektomi ile Bursa tipi trabekülektomi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Glokom sebep olduğu körlük nedeni ile eski çamlardan beri dikkatleri üzerinde toplamış ve tedavi çarelerinin araştırılması kaçınılmaz olmuştur. Yüz elli yıllık glokom cerrahisi "Hangi teknik daha iyi dir " sorusunun cevabını aramakla günümüze kadar gelmiş, ara maya devam edeceğine dair belirtileri de beraberinde sürüklemiştir. Cerrahi tedavi, tıbbi endikasyonunun yanı sıra Türkiye gibi kırsal alandaki nüfusu fazla ülkelerde sosyoekonomik endikasyon yönünden de önem kazanmaktadır. Son 15 yılın en popüler cerrahi girişimi trabekülektomidir. Kliniğimizde daha iyiyi bulma arayışı içinde klasik limbus tabanlı konjonktival lambo ve dikdörtgen skleral flab kullanılarak yapılan 20 trabekülektomi ameliyatı ile forniks tabanlı konjonktival lambo ve yarım daire skleral flab kullanılarak yapılan 10 trabekülektomi (Bursa tipi trabekülektomi) ameliyatı, ameliyat sonrası G.İ.B.,komplikaayonlar yönünden karşılaştırılıp kaynak bilgileri ışığında tartışılmıştır. Ayrica klasik guruptan 1Q olgu ile..Bursa tipi trabekülektomi' li 10 olguda ameliyat sonrası kornea kalınlığı ve ön kamara derinliği üzerine etkileri kaynak verileri göz önüne alınarak karşılaştırılmıştır. İki gurup arasında ameliyat sonrası Giİ.B.'nı düşürme oranında bir fark bulunmamakla beraber ameliyat anında ve ameliyat sonrasında komplikasyonlar açısından Bursa tipi tra- bekülektominin teknik ve teorik üstünlüğü olduğu kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3492
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
080991.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.11 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons