Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3488
Title: İsmail Hakkı Bursevi "Kitab-ı Hayatü'l-Bal"
Other Titles: İsmail Hakkı Bursevi "Kitab-ı Hayatü'l-Bal"
Authors: Yurtsever, M. Murat
Poyraz, İrfan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Din
Tarih
Tasavvuf
İsmail Hakkı Bursevi
Şiir
Religion
History
Mystic
Poem
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Poyraz, İ. (2001). İsmail Hakkı Bursevi "Kitab-ı Hayatü'l-Bal". Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3488
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109036.pdf
  Until 2099-12-31
10.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons