Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3483
Başlık: Maveraü'n-Nehr (Türk-İslam tarihindeki yeri ve önemi)
Diğer Başlıklar: Maveraü'n-Nehr (place and importance in Turkish-Islamic history)
Yazarlar: Algül, Hüseyin
Akyürek, Yunus
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tarih
Ekonomik yapı
Emeviler Dönemi
Kültürel yapı
Maveraünnehir
Sosyal yapı
Türk-Arap ilişkileri
History
Economic structure
Omayyads Period
Cultural structure
Maveraun-nahr
Social structure
Turkish-Arab relations
Yayın Tarihi: 2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akyürek, Y. (2001). Maveraü'n-Nehr (Türk-İslam tarihindeki yeri ve önemi). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3483
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109033.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.34 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons