Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3470
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzgümüş, Ahmet-
dc.contributor.authorMol, Funda-
dc.date.accessioned2019-12-18T07:03:50Z-
dc.date.available2019-12-18T07:03:50Z-
dc.date.issued2001-01-24-
dc.identifier.citationMol, F. (2001). Değişik oranlardaki pomza ve zeolit karışımlarının kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3470-
dc.description.abstractBu çalışma, değişik oranlarda karıştırılan pomza ve zeolit örneklerinin kimi fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve topraksız yetiştiricilik yönünden değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu çalışma, Nevşehir yöresinden sağlanan açık renkli pomza örneği ile Ceyhan (Adana) yöresinden sağlanan bazaltik pomza örneği üzerine iki farklı irilikte ve çeşitli oranlarda (hacımca %0, %10, %25, %50, %75 ve %100) zeolit karıştırılmıştır. Karışımdaki zeolit oranı arttıkça pH, katyon değişim kapasitesi, değişebilir Na+, K+, Ca+2, Mg+2 ve suda çözünebilir iyon konsantrasyonlarının arttığı saptanmıştır. Bu artış, ince taneli zeolit karıştırılan örneklerde daha belirgin olmuştur. Yüksek oranlarda zeolit içeren örneklerde pH yüksekliğinin, zeolitin tamponluk kapasitesinin yüksek olması nedeniyle, ortam pH' sının optimum düzeylerde tutulması yönünden sorun yaratabileceği düşünülmektedir.tr_TR
dc.description.abstractThis study was carried out to determine the some physical and chemical characteristics of zeolite and pumice mixed in different ratio and to evaluate them considering with the soilless culture. Zeolite in two different particule size were mixed with the light colour pumice sample obtained from Nevşehir and the bazaltic pumice sample obtained from Ceyhan (Adana) in various ratios (0%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100% by volume) pH, cation exchange capacity, exchangeable Na+, K+, Ca+2, Mg+2 and water soluble ion concentration, were increased with the increasing rate of the zeolite mixture. This increases were more considerable in samples containing smaller particule size zeolite than the others. It was considered that to keep the pH value in the medium around optimum levels would be a problem because of the high pH level in samples containing higher ratios of the zeolite which has high buffering capacity.en_US
dc.format.extentVI, 57 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYetiştirme ortamıtr_TR
dc.subjectPomzatr_TR
dc.subjectZeolittr_TR
dc.subjectGrowing mediaen_US
dc.subjectPumiceen_US
dc.subjectZeoliteen_US
dc.titleDeğişik oranlardaki pomza ve zeolit karışımlarının kimi fiziksel ve kimyasal özellikleritr_TR
dc.title.alternativeThe chemical and physical properties of pumice and zeolite samples mixed different ratiosen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109685.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons