Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3469
Title: İlk aşınma bölgesinde takım aşınmasını etkileyen parametrelerin deneysel analizi
Other Titles: Experimental analyse of parameters effects on tool wear in the initial tool wear region
Authors: Çakır, M. Cemal
Özdemir, Kadir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Takım aşınması
Başlangıç aşınması
Kesici takımlar
Takım ömrü
Tool wear
Initial wear
Cutting tools
Tool life
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, K. (2008). İlk aşınma bölgesinde takım aşınmasını etkileyen parametrelerin deneysel analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Takım ömrü kesici takım seçiminde ve kesme koşullarının seçiminde en önemli faktörlerden biridir. Takım aşınması maliyetleri ve işleme kalitesini önemli derecede etkiler. Bu nedenlerden dolayı takım ömrü kesici takım performansı ve işlenebilirlik açısından en önemli kriterlerden biridir. Takım ömrünü anlayabilmek için takım aşınma mekanizmasının iyi şekilde anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Genellikle, takım ömrü aşınma, plastik deformasyon ve kırılma sonucunda biter.Bu çalışmanın amacı başlangıç aşınması mekanizmasının kesici takımlar üzerindeki etkisini incelemektir. Kesme derinliği, kesme hızı, ilerleme hızı ve farklı yanaşma açılarınının başlangıç aşınması üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Tool life is often the most important practical consideration in selecting cutting tools and cutting conditions. Tool wear and fracture rates directly influence tooling costs and part quality. For these reasons tool life is the most common criterion used to rate cutting tool performance and the machinability of materials. An understanding of tool life requires an understanding of the ways in which tools fail. Broadly, tool failure may result from wear, plastic deformation, or fracture. Cutting edges experience much higher normal and shear stresses than almost any other type of bearing surface and, at high cutting speeds, high temperature are also generated.The main goal of this thesis is to study the influence of initial tool wear mechanisms on the cutting tools. The effects of several cutting parameters, such as cutting depth, cutting velocity feed rate and yaklaşma açısı ,on the results are analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3469
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246486.pdf2.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons