Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3467
Başlık: Dinî ve tasavvufî yönden Nâbî Divanı'nın tahlili (gazeller bölümü)
Diğer Başlıklar: Analysis of Nâbî's Divan from religous and mystical approach (Section of gazels)
Yazarlar: Yurtsever, Murat
Yıldırım, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Din
Türk Dili ve Edebiyatı
Dini edebiyat
Dini unsurlar
Divan edebiyatı
Edebiyat
Gazeller
Nabi
Tasavvuf
Tasavvuf edebiyatı
Tasavvufi unsurlar
Religion
Turkish Language and Literature
Religious literature
Religious elements
Divan literature
Literature
Ghazals
Mystic
Literature of mysticism
Mystical elements
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yıldırım, Y. (2004). Dinî ve tasavvufî yönden Nâbî Divanı'nın tahlili (gazeller bölümü). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3467
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
148059.pdf4.07 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons