Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3458
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDarga, Ahmet-
dc.contributor.authorAlkan, Murat-
dc.date.accessioned2019-12-18T06:34:39Z-
dc.date.available2019-12-18T06:34:39Z-
dc.date.issued2001-01-23-
dc.identifier.citationAlkan, M. (2001). Pullukla çalışmada iş başarısı ile çalışma şekli ve dönüş teknikleri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3458-
dc.description.abstractTarımsal mekanizasyon uygulamaları içinde toprak işleme çalışmaları önemli bu yer tutmaktadır. Pullukla çalışmada alan iş başarısına etkili en önemli faktör, zamandan yararlanma katsayısıdır. Zamandan yararlanma katsayısı; esas zamanın, toplam çalışma zamanına oranı olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada; zamandan yararlanma katsayısını artırmak için, toplam çalışma zamanını oluşturan etkenlerden, parsel başında geçen dönüş zamanlarının azaltılması veya iyileştirilmesi amacı ile değişik dönüş şekilleri araştırılmıştır. Balık sırtı ve açık çizi sürüm yöntemlerinde; frenli ve frensiz çalışma ile değişik tarla başı dönüş şekilleri denenmiştir. Her dönüş şekli için gerekli zaman, boşta alınan yol ve ihtiyaç duyulan yastık genişlikleri bulunmuştur. Pullukla çalışmada, iş başarısına etkili faktörler ile iş başarısı, çalışma şekli ve parsel başı dönüş teknikleri arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractTillage works have an important place in agricultural mechanization applications. The most important factor of field study in working with plough is coefficient of time- saving. Coefficient of time-saving is defined as the rate of real time to total working time In this study, to increase coefficient of time-saving decrease or improvement of turning time on field, one of the factors constituting total working time, are investigated. In methods of gathering and casting different headland turning styles have been tried during the study with or without brake. Time, distance required for each turning and headland area needed are found. In plough applications, relationships between effective factors on work success, work success, study methods and headland turning styles were find out.en_US
dc.format.extentIX, 63 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectZamanda yararlanma katsayısıtr_TR
dc.subjectİş başarısıtr_TR
dc.subjectTarla başı dönüş şekilleritr_TR
dc.subjectPulluktr_TR
dc.subjectCoefficient of time-savingen_US
dc.subjectWork successen_US
dc.subjectHeadland turning stylesen_US
dc.subjectPloughen_US
dc.titlePullukla çalışmada iş başarısı ile çalışma şekli ve dönüş teknikleri arasındaki ilişkilertr_TR
dc.title.alternativeRelationships between work success, working methods and turning technics in plough applicationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109686.pdf
  Until 2099-12-31
3.96 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons