Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3458
Title: Pullukla çalışmada iş başarısı ile çalışma şekli ve dönüş teknikleri arasındaki ilişkiler
Other Titles: Relationships between work success, working methods and turning technics in plough applications
Authors: Darga, Ahmet
Alkan, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Anabilim Dalı.
Keywords: Zamanda yararlanma katsayısı
İş başarısı
Tarla başı dönüş şekilleri
Pulluk
Coefficient of time-saving
Work success
Headland turning styles
Plough
Issue Date: 23-Jan-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alkan, M. (2001). Pullukla çalışmada iş başarısı ile çalışma şekli ve dönüş teknikleri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tarımsal mekanizasyon uygulamaları içinde toprak işleme çalışmaları önemli bu yer tutmaktadır. Pullukla çalışmada alan iş başarısına etkili en önemli faktör, zamandan yararlanma katsayısıdır. Zamandan yararlanma katsayısı; esas zamanın, toplam çalışma zamanına oranı olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada; zamandan yararlanma katsayısını artırmak için, toplam çalışma zamanını oluşturan etkenlerden, parsel başında geçen dönüş zamanlarının azaltılması veya iyileştirilmesi amacı ile değişik dönüş şekilleri araştırılmıştır. Balık sırtı ve açık çizi sürüm yöntemlerinde; frenli ve frensiz çalışma ile değişik tarla başı dönüş şekilleri denenmiştir. Her dönüş şekli için gerekli zaman, boşta alınan yol ve ihtiyaç duyulan yastık genişlikleri bulunmuştur. Pullukla çalışmada, iş başarısına etkili faktörler ile iş başarısı, çalışma şekli ve parsel başı dönüş teknikleri arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur.
Tillage works have an important place in agricultural mechanization applications. The most important factor of field study in working with plough is coefficient of time- saving. Coefficient of time-saving is defined as the rate of real time to total working time In this study, to increase coefficient of time-saving decrease or improvement of turning time on field, one of the factors constituting total working time, are investigated. In methods of gathering and casting different headland turning styles have been tried during the study with or without brake. Time, distance required for each turning and headland area needed are found. In plough applications, relationships between effective factors on work success, work success, study methods and headland turning styles were find out.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3458
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109686.pdf
  Until 2099-12-31
3.96 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons