Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3457
Title: Çeşitli susuzlaştırma yöntemlerinin arıtma çamurlarındaki patojen mikroorganizmalar üzerine etkisi
Other Titles: Impact of various dewatering methods on pathogenic micro-organisms in treatment sludges
Authors: Alkan, Ufuk
Birden, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Arıtma çamuru
Açık kurutma yatakları
Kapalı kurutma yatakları
Fekal koliform
Toplam koliform
HPC
Sönmemiş kireç
Termik santral külü
Treatment sludge
Open drying bed
Closed drying bed
Fecal coliform
Total coliform
Quick lime
Thermal power plant dry ash
Issue Date: 17-Jul-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Birden, B. (2006). Çeşitli susuzlaştırma yöntemlerinin arıtma çamurlarındaki patojen mikroorganizmalar üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı, açık ve kapalı kurutma yataklarına serilen arıtma çamuruna çeşitli alkali maddeler katılarak kuruma süreci boyunca meydana gelen mikrobiyal değişimlerin belirlenmesidir. Arıtma çamuru İnegöl Atıksu Arıtma Tesisi Belt Pres çıkışından alınmıştır. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BUSKİ) bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisleri’nde pilot ölçekte kurulmuş açık ve kapalı kurutma yataklarına serilmiştir. Sistemde 4’ü açık, 4’ü de kapalı olmak üzere 8 adet bölme oluşturulmuştur. İlkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere 3 farklı mevsimde çalışma tekrarlanmıştır. Çalışmalar boyunca düzenli aralıklarla arıtma çamurunda pH, Toplam Katı Madde, Toplam koliform, Fekal Koliform, ve HPC belirlenmiş, dış koşulları etkileyen hava sıcaklığı, düşen yağış miktarı değerleri de takip edilmiştir. Genelde % 21 ila %22 Katı Madde içeren arıtma çamuru bu çalışmalar sırasında ilk bahar ve yaz aylarındaki çalışmalarda kapalı kurutma yatağında sırası ile 46 ve 44 günde % 90 Katı madde oranına ulaşırken sonbahar çalışmasında hava koşullarına bağlı olarak 56 günde ulaşmıştır. Açık sistemde ise bu kuruma seviyeleri hava koşullarına bağlı olarak % 42 ila % 78 değerleri arasında gözlemlenmiştir. Her üç çalışmada Toplam Koliform, Fekal Koliform ve HPC için kapalı kurutma yataklarında katkı maddesi çeşidine göre 2 ila 5 log değerinde mikrobiyal giderimler gözlemlenirken, açık sistemde hava koşulları ve katkı maddelerinin çeşidine göre 3 ila 4 log azalma gözlemlenmekle birlikte yaz döneminde 1 log seviyesinde artışlar gözlemlenmiştir. Her üç çalışmada %20,%30,%50 ve %90 nem içeriği kazandırılan arıtma çamuru örnekleri için laboratuar ortamında 25 oC’ye ayarlanmış iklimlendirme dolaplarında sonradan büyüme çalışmaları yapılmıştır. Tüm katkı maddesi çeşitlerinde ve her mikroorganizma grubunda ortalama 2 log civarında bir büyüme gözlemlenmiştir. Katkı maddelerinin türünün çamurun kurumasında her hangi bir katkısının olmadığı gözlemlenmiştir. Fakat katkı maddelerinin, özellikle sönmemiş kirecin tüm mikroorganizmaların giderimleri üzerinde büyük bir etkiye sahip oldukları gözlemlenmiştir. En iyi giderim verimi sonucu kapalı kurutma yatağına serilmiş katı maddece % 15 sönmemiş kireç karıştırılmış bölmede gerçekleşmiş ve fekal koliform parametresinde 6 log’luk azalmalar gözlemlenmiştir.
The main purpose of this study is to determine the microbial changes observed in the drying process of the treatment water kept in open and closed drying bed, after adding various types of alkaline materials. The treatment sludge is taken from the İnegöl Wastewater Treatment Facility Belt Press outflow. This sludge was spread over the open and closed drying bed built at pilot size, within the East Wastewater Treatment Facilities governed by the Bursa Water and Sewerage General Directorate. 8 basins were built within the system, of which 4 were open and 4 were closed. Studies were repeated in three different season, spring, summer and fall. During the study period, pH, total solid matter, total coliform, fecal coliform, HPC analyses were conducted regularly in the treated sludge while the ambient temperature, precipitation rates, which affect the external conditions were also monitored. During the spring and summer seasons, it was observed that the treatment sludge, which generally contained 21 – 22% solid matter, reached a drying level of 90% solid matter within 46 and 44 days, respectively in the closed drying bed, while this period was 56 days in the fall period, depending on the weather conditions. On the other hand, in the open system the drying rate was observed to be between 42% and 78%. In all three studies, in the closed drying DS, microbial destruction was observed to be within a range of 2 to 5 logs for, Total Coliform, Fecal Coliform and HPC depending on the type of additives used, while in the open systems the reduction rate was between 3 and 4 logs, depending on the weather conditions and type of additives used, and even an increase of about 1 log was observed in the summer season. In all three studies, growth studies were conducted in an incubator which was adjusted to 25°C, on sludges humidities were adjusted to 20%, 30%, 50% and 90%. An average of 2 log growth was observed for all types on microorganisms and all types of additives used. It is observed that the type of additive had no affect on the drying process. However, it was observed that the additives and especially quick lime, had a major impact on the destruction of all microorganisms. The best destruction performance was observed on the Fecal Coliform parameters in the closed drying bed in which quick lime of 15 % was added to the sludge.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3457
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202292.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons