Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3442
Title: Merkezi planlamada dönüşüm ve istikrar sorunu: Rusya örneği
Other Titles: The problem of transformation and stability in central planning: The case of Russia
Authors: Burhan, Nuri
Özuğurlu, H. Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Merkezi planlama
Central planning
Ekonomik istikrar
Economic stability
Rusya
Russia
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özuğurlu, H. Y. (2001). Merkezi planlamada dönüşüm ve istikrar sorunu: Rusya örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1970'li yıllar merkezi planlama mekanizmasına dayalı ekonomilerde ekonomik ve sosyal sorunların başladığı dönemi temsil etmektedir. Bu sorunlara çözüm arayışı çerçevesinde 1980'lerde planlama ve piyasa bileşimini içeren reformlar uygulamaya konmuştur. Planlama mekanizmasındaki sorunları çözümlemek ve ekonomik durgunluğu gidermek üzere uygulamaya konulan reform modelleri içinde yer alan piyasa kategorileri, merkezi planlı ekonomileri 1990'ların başında daha büyük bir ekonomik bunalım içine itmiş ve piyasa mekanizmasının yerleştirilmesi yönündeki baskılar arttırmıştır. 1990'lı yıllar Rusya'nın ve diğer merkezi planlı ekonomilerin serbest piyasa mekanizmasına dayalı neo-liberal politikalar eşliğinde dünya kapitalizmi ile bütünleştiği bir dönemdir. Eski merkezi planlamaya dayalı ekonomilerin kapitalizme doğru yönelimlerinde geçirdikleri her bir evre, üretim ilişkierinin değişimini tanımlayan farklı kuramsal temele dayanmaktadır. Bu çerçevede, merkezi planlama mekanizmasına dayalı üretim ilişkileri süreç içinde planlama mekanizması içinde piyasa kategorilerinin kullanımının arttırılması gereğini öneren piyasa sosyalizmi yaklaşımlarına, piyasa mekanizmasının nasıl kurulması gerektiğine ve nihayet son aşamada yaşanılan makro- ekonomik dengesizliklerin baskısıyla serbest piyasa ekonomisi anlayışının uygulama alam bulması ile sonuçlanmıştır. Çalışmada Eski merkezi planlı ekonomilerin kapitalizme geçiş süreçleri ve ortaya çıkan sorunlar uygulanan politikalar çerçevesinde incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3442
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109029.pdf
  Until 2099-12-31
11.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons