Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3432
Title: Nesfatin-1'in oluşturduğu kardiyovasküler etkilerde merkezi kolinerjik sistemin aracılığının araştırılması
Other Titles: The investigation of the mediation of central cholinergic system in nesfatin-1 evoked cardivascular effects
Authors: Yalçın, Murat
Aydın, Begüm
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Nesfatin-1
Kan basıncı
Kalp atım sayısı
Kolin asetilkolin
Mikrodiyaliz
Nesfatin-1
Blood pressure
Heart rate
Choline acetylcholine
Microdialysis
Issue Date: 13-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, B. (2017). Nesfatin-1'in oluşturduğu kardiyovasküler etkilerde merkezi kolinerjik sistemin aracılığının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, merkezi yolla enjekte edilen nesfatin-1'in normotansif sıçanlarda kardiyovasküler etkilerini belirlemek ve nesfatin-1'in kardiyovasküler etkilerinde merkezi kolinerjik sistemin aracılığını göstermek amaçlandı. Çalışmada, 70 adet erkek Sprague Dawley ırkı, normal kan basıncına sahip sıçanlar kullanıldı. Sevoflurane (% 2–4 / % 100 O2) anestezisi altında, kardiyovasküler parametreleri kayıt altına alabilmek için sıçanların sol femoral arterlerine heparinli % 0,9 tuzlu su (100 Ü/ml) ile doldurulmuş katater, merkezi yolla ilaç enjeksiyonlarını gerçekleştirebilmek için ise sıçanların serebral yan ventriküllerine (s.y.v.) 22 G paslanmaz çelik iğneden elde hazırlanmış olan kılavuz kanül yerleştirildi. Mikrodiyaliz çalışması için sıçanların posterior hipotalamusuna (PH), 18 kDa molekül ağırlığına kadar moleküllerin geçişine izin veren zar ve 2 mm diyaliz yüzeyine sahip olan mikrodiyaliz probları yerleştirildi. Çalışmanın ilk aşamasında merkezi olarak uygulanan nesfatin-1'in kardiyovasküler etkileri araştırıldı. Nesfatin-1 (200 pmol; s.y.v.) kısa süreli olarak normotansif hayvanlarda pressör ve bradikardik/taşikardik fazlar içeren bir yanıt oluşturdu. Nesfatin-1'in kardiyovasküler etkilerinde merkezi kolinerjik sistemin aracılığını göstermek için merkezi kolinerjik nikotinik ve muskarinik reseptörlerin etkide aracılıkları ve nesfatin-1'in PH'den asetilkolin (ACh) ve kolin (Ch) salınımına etkisi araştırıldı. Muskarinik reseptör antagonisti atropin (10 µg; s.y.v.) ve nikotinik reseptör antagonisti mekamilamin (50 µg; s.y.v.) nesfatin-1 tarafından uyarılan kardiyovasküler etkileri bloke etti. Yine PH'den yapılan mikrodiyaliz çalışmasına göre, nesfatin-1 posterior hipotalamik ekstraselüler ACh ve Ch seviyesini arttırdı. Sonuç olarak, bulgular merkezi olarak uygulanan nesfatin-1'in normotansif sıçanlarda pressör ve bradikardik/taşikardik fazlar içeren bir yanıt oluşturduğunu göstermektedir. Nesfatin-1'in oluşturduğu kardiyovasküler etkilere PH'den salınan ACh ve Ch, merkezi kolinerjik muskarinik ve nikotinik reseptörler üzerinden aracılık etmektedir.
In the current study, it was aimed to determine the cardiovascular effect of centrally administrated nesfatin-1 and to demonstrate an involvement of the central cholinergic system in nesfatin-1-induced cardiovascular effect in normotensive rats. In the present study normotensive 70 male Sprague Dawley rats were used. Under sevoflurane (2–4% / 100% O2) anesthesia, the left femoral artery of rats was cannulated with PE 50 tubing filled with heparinized saline (100 U/mL) to record cardiovascular parameters. For central treatment, A 22-gauge stainless steel cannula was palced to the lateral ventricule of rats. Handmade microdialysis probes with 18 kDa molecular weight cut-off dialysis membrane having 2 mm long dialysis area were placed to posterior hypothalamus of rats which used for microdylasis study. In the present study, at the first place, the effects of centrally injected nesfatin-1 on cardiovascular parameters were investigated. Nesfatin-1 (200 pmol; i.c.v.) caused to short-lasting increases in mean arterial pressure and to heart rate responses including bradycardic/tachycardic phases in normotensive animals. In order to show mediation of the central cholinergic system in nesfatin-1-induced cardiovascular effects, the mediation of central cholinergic nicotinic and muscarinic receptors on nesfatin-1 evoked cardiovascular response and the effect of nesfatin-1 on posterior hypothalamic extracelular acetylcholine and choline releases were determined. Muscarinic receptor antagonist atropine (10 µg; i.c.v.) and nicotinic receptor antagonist mecamylamine (50 µg; i.c.v.) blocked nesfatin-1 induced cardiovascular effects. Also centrally injected nesfatin-1 increased the acetylcholine and choline level in posterior hypothalamus, as shown in microdialysis studies. In conclusion, results show that centrally administered nesfatin-1 produce pressor effect on blood pressure and to heart rate responses including bradycardic/tachycardic phases in normotensive rats. Moreover, according to our findings, there is an involvement of the central cholinergic system in nesfatin-1-induced cardiovascular effects.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3432
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487118.pdf
  Until 2020-09-20
1.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons