Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3416
Title: Etnik terör ve kadın intihar saldırganları: Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları
Other Titles: Ethnic terror and women suicide bombers: Liberation Tigers of Tamil Eelam
Authors: Koyuncu, Çiğdem Aydın
Şimşek, Hülya Savut
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Terör
Terror
Etnik terör
İntihar saldırıları
Feminizm
Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları
Etnic terror
Suicie bombers
Feminism
Liberation Tigers of Tamil Eelam
Issue Date: 26-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Şimşek, H. S. (2019). Etnik terör ve kadın intihar saldırganları: Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Terör kavramının hayatımızın neredeyse her alanda aktif olarak yer bulduğu günümüzde örgütler kadın saldırganları en etkili eylem türü olan intihar saldırılarında kullanarak toplumda büyük korku yaratmaktadır. Terör örgütlerinin kadın saldırganları intihar saldırılarında kullanmasının çeşitli nedenleri ve avantajları mevcuttur. Örgütler eylemlerinde kadınları ve yöntem olarak intihar saldırılarını kullanarak amaçlarına en kısa yoldan ve en ekonomik şekilde ulaşır. Kadınların terör örgütlerine katılarak intihar saldırganı olmayı seçmesinin temel nedeni sanılanın aksine öfke, intikam ve tecavüz gibi bireysel motivasyonlar değil, milliyetçilik ve özgürlük elde etmek gibi örgütsel motivasyonlardır. Yani kadınlar için öncelikli olan örgütsel nedenlerdir ve bu nedenler bireysel nedenlerle desteklenmektedir. Dünyada kadınları milliyetçilik ve özgürlükle motive eden ve intihar eylemlerinde sıklıkla kullanan etnik terör örgütüne örnek olarak Tamil Kaplanları verilebilir. Terörün türlerinden biri olan etnik terörde kanlı çatışmalar sıkça yaşanmakta ve kadınlar özellikle milliyetçilik söylemi kullanılarak intihar saldırganı olmaya ikna edilmektedir. Hatta bazı durumlarda toplumun yaşanan çatışmalar sonucunda aşırı derecede militer yapıda olması nedeniyle kadınlar etkilenmekte ve milletleri için çatışmalara katılmaktadır. Feminist teori temelde kadınları toplumda görünür kılmayı amaçlarken kadınların terör örgütlerinde ki rol ve katkılarını anlamaya odaklanır. Uluslararası ilişkiler alanında yeni sayılan feminizm özellikle milliyetçi toplum yapısına ve militarist sisteme getirdiği eleştirilerle alana yeni bakış açıları katmaktadır. Dolayısıyla feminist teori kapsamında kadın intihar saldırganları ve motivasyon kaynakları konusunda da yeni görüşler ve açıklamalar mevcuttur.
Today the term of terror is using actively nearly all parts of our daily life and terror organizatons are using women and suicide bombing, which is the most effective type of terror actions, in order to create great horror and panic in community. There are many reasons and advantages for terror organizations to use women as a suicide bomber in their actions. Terror organizations use women as suicide bomber in order to reach their goals with the easist and cheapest way. Contray to popular belief, anger, revenge and rape which are individual motivations, are not reasons for women to join terror organizations. Women decide t join organizations to have freedom in public and for nayional reasons. In a word for women organizational motivations have foreground place and supported by individual motivations. In world Tamil Tigers were the example of that type of ethnic terror organization which used women as suicide bomber and motive them with national goals. Ethnic terror is the type of terror in which bloody conflicts happens all over the world, women are persuaded to be suicide bomber with nationalistic discourses. Even in some conflicts in which militarism has great place in daily life, women joins conflicts by themselfs for national reasons. Feminism basicily deals with womens and tries to show women’s effects in community an also tries to understand women’s rolles and contributions to terror organizations. In ınternational relations discipline feminism is a new theory and especially tries to add new perspectives to nationality and militarised systems. So with feminist perspective new ideas and explanations are avaible about women suicide bombers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3416
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hülya_savut_şimşek_tez.pdf.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons