Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3412
Title: Dede Korkut hikayeleri ile Beowulf Destanı'nda yer alan toplumsal hayata ait motiflerin saptanması ve karşılaştırılması
Other Titles: Compairing the motives of social life in the book of Dede Korkut and Beowulf
Authors: Taş, Hülya
Tunçdöken, Funda
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Halk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Dede Korkut kitabı
Beowulf
The Motif Index of Folk Literature
Toplumsal hayat
The Book of Dede Korkut
Social life
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunçdöken, F. (2009). Dede Korkut hikayeleri ile Beowulf Destanı'nda yer alan toplumsal hayata ait motiflerin saptanması ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Destan, bir kişinin, sanâtkârın değil, bir milletin müşterek dehasının mahsulüdür. Türk Edebiyatının kadim örneklerinden Dede Korkut Kitabı ile İngiliz Edebiyatının ilk destanı olan Beowulf, sözlü edebiyat geçmişleri boyunca yaşayan toplumu yansıtarak yazıya geçirildikleri için, toplumsal hayatların dönemsel özelliklerini net ve açık şekilde gözler önüne sermektedirler.Dede Korkut Hikâyeleri ile Beowulf Destanında yer alan toplumsal hayata ait motifler Stith Thompson'ın The Motif-Index of Folk Literature adlı eserinin cemiyet maddesi esas alınarak sınıflandırılmış ve karşılaştırılmıştır. Mekânsal yakınlığı bulunmayan, iki farklı coğrafyada dönemlerinin yaşayış biçimlerini yansıtan Oğuzlar ve Danimarkalılar arasında kesişen ve ayrışan toplumsal özellikler saptanmıştır. Beowulf'a ait Türkçe metin bulunmadığından, Dr.Breeden varyantı Türkçeye çevrilerek çalışmaya eklenmiştir.
An epic is a productıon of a nation. It has no poet but is the production of the living culture of a nation. Both the ancient examples of Turkish literature The Book of Dede Korkut and of English literature Beowulf tell us the social life of the period that they were written.The motives of The Book of Dede Korkut and Beowulf are classified, listed and compared through Stith Thompson's The Motif Index Of Folk Literature. The common social events are fixed through Oguzs and Dans who lived two seperate geographical lands far from each other.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3412
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235295.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons