Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3407
Title: Gıda paketleme malzemelerinde uçucu organik bileşiklerin gaz kromatografi ile analizi
Other Titles: The analysis of volatile organic compounds in food packaging materials by gas chromatography
Authors: Kılıç, Naciye
Atalay, İlknur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Gıda paketleme malzemeleri
Uçucu organik bileşikler
Termal desorpsiyon
Gaz kromatografi
Food packaging materials
Volatile organic compounds
Thermal desorption
Gas chromatography
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atalay, İ. (2006). Gıda paketleme malzemelerinde uçucu organik bileşiklerin gaz kromatografi ile analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada gıda paketleme malzemelerinde bulunabilecek uçucu organik bileşiklerin katı adsorbentler üzerinde tutularak örneklenmesi ve termal desorpsiyon - gaz kromatografi (TD-GC) metodu ile analizi için Tenax TA ve Anasorb CMS adsorbentleri karşılaştırılmıştır. Uzun ömürlü içecekler için kullanılan çok katlı paketleme malzemesi örneğinin doğrudan termal desorpsiyon - gaz kromatografi metodu ile analizi için optimizasyon çalışmaları yapılarak uçucu organik bileşiklerin genel bir profilini gösteren kromatogramlar elde edilmiştir. Aynı çok katlı gıda paketleme malzemesi örneğinin çözücü ekstraksiyonu ile örnek hazırlama basamağından sonra gaz kromatografi ile analizinde karşılaştırılabilir kromatogramlar elde edilemememiştir.
In this study, Tenax TA and Anasorb CMS adsorbents were compared for the sampling and analysis of the volatile organic compounds, that can be present in the packaging materials. Samples of a multi layer packaging material used for long life drinks were analysed by direct thermal desorption - gas chromatography method and using optimum parameters chromatograms showing a general volatile organic compound profile were obtained. Analysis of the same multi layer packaging material by solvent extraction and gas chromatography were performed but chromatograms obtained were not comperable.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3407
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202276.pdf283.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons