Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3402
Title: Stratejik yönetim ve performans ölçüm aracı olarak performans karnesi ve EFQM mükemmellik modelinin uyumlaştırılarak birlikte kullanılabilirliliği ve bir araştırma
Other Titles: Using balanced scorecard in accordance with EFQM excellence framework as a strategic management and performance measurement tool and a research
Authors: Efil, İsmail
Saraç, Mehlika
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim-Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Stratejik yönetim
Performans ölçüm sistemi
Performans karnesi
EFQM mükemmellik modeli
Strategic management
Performance measurement system
Balanced scorecard
EFQM excellence fremework
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saraç, M. (2009). Stratejik yönetim ve performans ölçüm aracı olarak performans karnesi ve EFQM mükemmellik modelinin uyumlaştırılarak birlikte kullanılabilirliliği ve bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde yaşanan kıyasıya rekabetin bir sonucu olarak, stratejik yönetim ve stratejik performans ölçümü gibi konular şirketler için günden güne daha da önem kazanmaktadır. Şirketlere, stratejilerine ulaşma yolunda nerede olduklarını gösterebilen ve doğru stratejiler oluşturmalarında onlara rehberlik edebilen çok boyutlu, strateji temelli performans ölçüm sistemleri günümüzün en büyük ihtiyaçlarından biridir. Bugüne kadar geliştirilmiş olan pek çok performans ölçüm sisteminden, bu ihtiyacı karşılamaya en yakın olan ve şirketler tarafından en çok tercih edilen iki model strateji odaklı Performans Karnesi (Balanced Scorecard) ve kalite temelli EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeli olmuştur. Her iki model, farklı kökenlere ve uygulamalara sahip olmakla birlikte şirket performansın iyileştirilmesi gibi ortak bir amaçta birleşmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli'nin ve Performans Karnesi'nin şirketlere farklı faydalar sağlamaları ve özünde birbiriyle tutarlı modeller olmaları her iki modelin birlikte kullanımını desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı EFQM Mükemmellik Modeli ve Performans Karnesinin uyumlaştırılarak, şirketlerde performans ölçümünde ve stratejilerin yönetiminde beraber kullanılabilirliğini araştırmak ve elde edilecek faydaları ortaya koymaktır.
As a result of the cut-throat competition in the world, such topics as Strategic Management and Strategic Performance Measurement become more crucial for companies. Multi-faceted performance measurement systems which are based on strategies, are very necessary to show companies where they are in their strategy road. Thus far, strategy oriented Balanced Scorecard and quality based EFQM Excellence Framework are one of the best and most-preferred models to meet this want. Although these two models have different origins and different applications, they come together with the common purpose of improvement corporate performance. EFQM Excellence Framework and Balanced Scorecard have different benefits and they are consistent with each other. These are also support to use EFQM Excellence Framework and Balanced Scorecard together. The aim of this study is to investigate the ability of using Balanced Scorecard in accordance with EFQM Excellence Framework as a strategic management and performance measurement tool, and find out the benefits.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3402
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235294.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons