Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3395
Title: Kırsal ekonominin canlanmasında ve yerel sahiplenmede coğrafi işaretler
Other Titles: Geographical indications for recovery and local owned of rural economy
Authors: Kan, Mustafa
Gülçubuk, Bülent
Keywords: Coğrafi işaret
Kırsal kalkınma
Kırsal ekonomi
Geographical indication
Rural development
Rural economy
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kan, M. ve Gülçubuk, B. (2008). "Kırsal ekonominin canlanmasında ve yerel sahiplenmede coğrafi işaretler". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 57-66.
Abstract: Coğrafi İşaretler belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da kalitesi, ünü veya diğer karakteristik özellikleri bakımından coğrafi kaynağına atfedilen, bir bölgeyi temsil eden sınaî mülkiyet hakkıdır. Kullandıkları ürünlerin kökenini belirtme fonksiyonu dolayısıyla markaların ilk hali olarak karşımıza çıkmaktadır ve coğrafi kökeninden dolayı önem kazanan ürünleri ayırt etmek için kullanılmışlardır. Ürünlerin ayırt edici özelliklerinden yararlanılarak elde edilen hak özellikle yerel ekonomilerin canlanmasında potansiyel oluşturmaktadır. Özellikle 1995 yılından sonra Türkiye’de koruma altına alınan Coğrafi İşaret kavramı yerel ekonomilerde özellikle kırsal alanların canlandırılmasında bir araç olarak kullanılabilme özelliğine sahip olup küreselleşmeye karşı yerel kültürün korunması için de önemli bir araçtır. Bu bildiride özellikle tarımda, kırsal kalkınmada Türkiye’de yeni ortaya çıkan “Coğrafi İşaret” kavramının ortaya çıkma gerekçesi hakkında bilgi verildikten sonra, Coğrafi İşaretlerin kırsal ekonominin canlanmasına nasıl katkıda bulunabileceği tartışılmıştır.
Geographical Indication is an industrial law property right and marks a product with a distinctive quality, fame or other features and identified with a district, area, region or country of its origin. It is coming upon as the first state of the marks because of pointing of the products origin and it has been used to distinguish products by geographical origins. This property right is a potential to be enlivened of local economy. Geographical Indication concept which has been under the protection after 1995 is a device for enlivening of rural areas and also a device for protection of local culture against to globalization. In this study, after we give information about the reasons of appearing Geographical Indication concept firstly and then we discussed its contribution to the Turkey especially for rural area.
Description: 8. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154078
http://hdl.handle.net/11452/3395
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2008 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_7.pdf178.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons