Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3393
Title: İstatistiksel manifoldların uygulaması ve simulasyonu
Other Titles: Application and simulation of statistical manifolds
Authors: Güney, İbrahim
Gülsoy, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: B-spline
Spline tahmincisi
Bezier
Parametrik kübik eğriler
Rasyonel eğriler ve yüzeyler
Bükülme vektörü
Yoğunluk tahminlemesi
Çekirdek tahmincisi
Parametric cubic
Rational curves and surfaces
Twist vector
Model free curve
Kernel estimator
Estimation density
Spline estimator
Issue Date: 7-Jan-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülsoy, F. (2005). İstatistiksel manifoldların uygulaması ve simulasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tezimizde, spline ve çekirdek yoğunluk yöntemleri ile yüzey uyarlama ve yoğunluk tahminleri uygulamaları ele alınmıştır. Spline ve çekirdek tahmincisi arasındaki iki yöntemin farklılıkları ve ortak noktaları saptanmıştır. Spline yöntemleri ile istatistiksel dağılımlara yaklaşımlar incelenmiştir. Simulasyon çalışmaları yardımıyla farklı yoğunluk ve çekirdek için yöntemlerin karşılaştırılması yapılmıştır.
In this study we have presented some applications of spline curves which are approximation techniques in curve generation, the kernel density methods, surface fitting methods and the density estimation. Besides we have investigated different and similar features of spline estimator and kernel estimator methods. We then consider statistics distribution using spline methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3393
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168253.pdf
  Until 2099-12-31
6.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons