Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3392
Title: Kırsal kadınların gıda güvenliği konusunda bilinç düzeyleri (Tokat ili örneği)
Other Titles: Conscious levels of rural woman in the subject of food safety (case of Tokat province)
Authors: Uzunöz, Meral
Büyükbay, Esen Oruç
Bal, H. Sibel Gülse
Keywords: Gıda güvenliği
Kırsal kadın
Kadınların bilinç düzeyi ve eğitimi
Food safety
Rural women
Conscious and education levels of women
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzunöz, M. vd. (2008). "Kırsal kadınların gıda güvenliği konusunda bilinç düzeyleri (Tokat ili örneği)". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 35-46.
Abstract: Bu araştırmada, Tokat ili Merkez ilçe kırsal alanda yaşayan 89 kadın ile yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilen orijinal veriler kullanılmıştır. Çalışmada kırsal alanda yaşayan kadınların bitkisel üretim, hayvansal üretim, evde hazırlanan gıda ürünleri, hazır gıda satın alma, yemek pişirme, ev temizliği kapsamında gıda güvenliği konusundaki bilinç düzeyleri ve davranış biçimleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kadınların yarıdan fazla bir bölümü (%61.80) gıda güvenliği kavramını daha önce duymamıştır. Kadınların gelir ve eğitim düzeyleri ile gıda güvenliği bilinç düzeyleri arasında yüksek derecede bir ilişki belirlenmiştir. Eğitim ve gelir düzeyleri arttıkça kadınların satın aldıkları gıda ürünlerinin güvenliği bilinç düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir.
In the study, the data were obtained via direct interviews from 89 women living in the rural areas of Tokat province. The study investigates conscious levels and attitudes of rural women in the subject of food safety (crop production, animal production, homemade foods, purchasing manufactured foods, cooking, and house cleaning). According to the results, 61.80 percent of women have not heard concept of food safety before. Of the women surveyed, there is a high significant relationship between income & education levels of women and their conscious levels about food safety. It was determined that conscious levels of women about food safety rise as parallel to increase education and income level.
Description: 8. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154076
http://hdl.handle.net/11452/3392
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2008 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_5.pdf188.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons