Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3390
Title: Türkiye’de arıcılık faaliyetinin mevcut durumu ve trend analizi yöntemiyle geleceğe yönelik beklentiler
Other Titles: The situation of beekeeping in Turkey and the future expectations by the trend analysis method
Authors: Parlakay, Oğuz
Yılmaz, Hilal
Yaşar, Baran
Seçer, Arzu
Bahadır, Betül
Keywords: Arıcılık
Bal
Koloni
Trend analizi
Destekleme
Beekeeping
Honey
Colony
Trend analysis
Support
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Parlakay, O. vd. (2008). "Türkiye’de arıcılık faaliyetinin mevcut durumu ve trend analizi yöntemiyle geleceğe yönelik beklentiler". Uludağ Üniveristesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 17-24.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’de arıcılık faaliyetinin mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla, koloni sayısı, bal üretim miktarı ve dış ticareti verileri kullanılarak trend değerleri hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda, ele alınan tüm veriler için trend doğrusunun eğimi pozitif çıkmıştır. İncelenen dönemde koloni sayısı ve bal üretim miktarında artış olduğu ve gelecekte de bu artışın devam edeceği beklenmektedir. İhracat ve ithalat miktarlarında ise önemli ölçüde dalgalanmaların olduğu söylenebilir. Bal üretiminde yapılan hatalarının giderilmesine yönelik alınacak önlemlerle, ihracatın artacağı beklenmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu üretim dalının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak arıcılara yayım ve eğitim hizmeti verilmesini amaçlayan örgütlenmeler desteklenmelidir.
In this study, it was calculated trends values by used colony numbers, honey production and foreign trade so as to evaluate the situation of the beekeeping in Turkey. The slope of trend line was found positive for all parameters which were investigated in the study. Colony numbers and honey production have increased. There are important fluctuations in the foreign trade. It is expected that honey export will increase in case of taking precautions to reduce defects in the honey production. Consequently, it must be supported organizations which give training and extension service to farmers for purpose of improvement and growing of the sector.
Description: 8. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154074
http://hdl.handle.net/11452/3390
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2008 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_3.pdf176.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons