Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3388
Title: Bursa yöresi Ophisops elegans menetries, 1832 (Lacertilia; Lacertidae) populasyonlarında beslenme biyolojisi üzerine araştırmalar
Other Titles: Investigations on feeding biology of Ophisops elegans menetries, 1832 (Lacertillia; Lacertidae) populations of Bursa region
Authors: Uğurtaş, İsmail Hakkı
Akkaya, Abdulmüttalip
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ophisops elegans
Beslenme biyolojisi
Feeding biology
Issue Date: 30-Dec-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkaya, A. (2004). Bursa yöresi Ophisops elegans menetries, 1832 (Lacertilia; Lacertidae) populasyonlarında beslenme biyolojisi üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa'da yaşayan Ophisops elegans'ın beslenme biyolojisi araştırılmıştır. Bu amaçla üç farklı istasyondan yakalanan 66 ergin (28♂♂, 38♀♀) örneğin mide içerikleri analiz edilmiştir. Neticede Ophisops elegans'ın besininin büyük bir kısmını (% 65,04) böceklerin oluşturduğu belirlenmiştir. Özellikle böcek larvalarının en sık tercih edilen besinler olduğu görülmüştür (% 19,58). Gürsu istasyonundan yakalanan iki adet birey canlı muhafaza edilerek terraryumda beslenmişlerdir. Böylece türün beslenme davranışları ile ilgili bilgi edinilmiştir. Ophisops elegans'ın beslenme biyolojisi üzerine yapılan bu çalışma yurdumuzda bu tür için yapılan ilk çalışmadır.
In this study, feeding biology of Ophisops elegans living in Bursa was studied. For this aim, contents of 66 adult (28♂♂, 38♀♀) stomaches specimens' which were collected from three stations were investigated by numerical analysing. From it is understood that most of the food of Ophisops elegans is insect (% 65,04). Especially larval insect form the majority of them (% 19,58). Two specimens collected from Gürsu were nourished in a terrarium to observe their feeding behaviours. This is the first study for Ophisops elegans on feeding biology of this specimen in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3388
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168245.pdf
  Until 2099-12-31
3.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons