Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3382
Title: Fantazi iplik kullanımının örme kumaş performansına etkileri
Other Titles: The effects of fancy yarn usage on knitted fabric performance
Authors: Kavuşturan, Yasemin
Tekoğlu, Onur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Örme kumaş
Fantezi iplik
Şenil iplik
Fantezi kumaş
Kaynar su çekmesi
Aşınma direnci
Patlama mukavemeti
Eğilme rijitliği
Boyutsal özellikler
Kopma mukavemeti
Knitted fabric
Fancy yarn
Chenille yarn
Fancy fabric
Boiled water shrinkage
Abrasion resistance
Bursting strength
Bending rigidity
Dimensional properties
Breaking strength
Issue Date: 5-Dec-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekoğlu, O. (2007). Fantazi iplik kullanımının örme kumaş performansına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalısmada, fantezi iplik kullanımının örme kumas performansına etkileri incelenmistir. Fantezi iplik kullanımının örme kumas performansına etkilerini tespit edebilmek amacıyla akrilik, polyester, pamuk ve viskon olmak üzere dört farklı hammadde kullanılarak 3 Nm numaraya sahip senil ve makarna fantezi iplikleri üretilmistir. Üretilen fantezi iplikler düz örme makinesinde R-L düz örgü yapısında örülmüstür. Farklı hammadde ve fantezi iplik çesidinin, üretilen fantezi iplikler üzerindeki ve bu ipliklerin kullanıldıgı örme ve dokuma kumaslar üzerindeki etkileri incelenmistir. Degerlendirmeye tabi tutulan faktörlerin etkilerinin incelenmesi amacı ile, ipliklere ve kumaslara ait ölçülen özellikler SPSS istatistik programı kullanılarak degerlendirilmistir. Tüm test sonuçları % 95 güven aralıgında (% 5 anlamlılık seviyesinde) degerlendirilmistir. Çalısmada incelenen iplik özellikleri; kaynar su çekmesi, iplik asınma direnci ve kopma mukavemeti; incelenen kumas özellikleri ise boyutsal özellikler, asınma direnci, kopma mukavemeti, patlama mukavemeti ve egilme rijitligidir.
In this study, an experimental work is presented which determines the effects of fancy yarn usage on knitted fabric performance. Chenille and macaroni fancy yarns having 3 Nm yarn number are produced with four different raw materials (acrilic, polyester, cotton and viscose). These fancy yarns are knitted on flat knitting machine in R-L knit structure. Woven fabrics were produced by the same yarns and they were compared with knitted fabrics. In order to determine the effects of the factors, measured properties of the yarn and fabrics are evaluated by SPSS statistical program. All test results are assessed at a confidence level of at least 95% (at most 5% significance level). The yarn characteristics investigated in this study are; boiled water shrinkage, yarn abrasion resistance, breaking strength and bending rigidity. The fabric characteristics investigated in this study are; dimensional properties, abrasion resistance,bursting resistance, breaking strength and bending rigidity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3382
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202279.pdf2.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons