Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3374
Title: Siyataljili hastaların transkutan elektrik sinir stimülasyon yöntemi ile tedavisi
Other Titles: Treatment of patients with sciatica by transcutaneous electrical nerve stimulation
Authors: Tekeoğlu, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Siyatik
Sciatica
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekeoğlu, İ. (1985). Siyataljili hastaların transkutan elektrik sinir stimülasyon yöntemi ile tedavisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 1965'de R.Melzack vs P.Woll'un ağrı algılanmasında kapı kontrol kuramını ileri sürmesiylo agrmm elektriksel nörornodulasyonu yeniden ilgi görmeye başlamıştır. 1,3,4,15,29. Bu çalışma ağrılı afferent impul şiarın modül asyonu amacıyla kutanöz stimülasyon görü şüne destek sağlamıştır. Yaptığımız kaynak taramasıyla kronik ağrılarda yüksek fre kanslı TENS yönteminin etkin olduğuna ilişkin tüm yazarların görüş birliğinde olduğunu tespit ettik. Çalışma Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümüne başvuran, belirgin nörolojik defi si ti olmayan 21 siyatalji olgusu üzerinde yapıldı. Uygulama 21 seans olarak ve hergün bir kez 20 dak» süreyle yapıldı. Çalışmamızda parametre olarakj Ağrı,bacak kaldırma deneti, lomber hareketlerde ağrı ve lomber paravertebral kaslarda kaskı varlığı alın dı. Tedavi öncesi belirlenen parametreler, tedavinin 7.14 ve 21. günün de belirlenen parametrelerle karşılaştırıldı. Aradaki farklılık ista tistiksel olarak değerlendirildi.-41- Sonuçta yüksok frekanslı TENS yönteminin siyataljili hastalarda kosin yatak istirahatı ile birlikte istatistiksel olarak anlamlı derecede ağrı azalttığı» bacak kaldırma deneti, lombor böl gede kaskiyı düzelttiği ve lornber hareketlerde ağrıdaki azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3374
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
150904.pdf
  Until 2099-12-31
2.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons