Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3373
Title: İznik (Bursa) yöresinde bağlarda bulunan Arthropod türlerinin saptanması ve önemli olanların popülasyon dalgalanmaları üzerinde çalışmalar
Other Titles: Investigations on the determination of arthropod species found in vineyards of İznik (Bursa) region and population fluctations of important species
Authors: Kovancı, Bahattin
Sezginalp, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Bağ
Arthropod türleri
Feromon tuzak
L. botrana
Popülasyon dalgalanması
İznik
Vineyard
Arthropod species
Pheromone traps
Population fluctuations
Iznik
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezginalp, K. (2006). İznik (Bursa) yöresinde bağlarda bulunan Arthropod türlerinin saptanması ve önemli olanların popülasyon dalgalanmaları üzerinde çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Bursa ili İznik ilçesinde 2004-2005 yılları arasında bağlarda bulunan Arthropod türlerinin belirlenmesi ve bunlardan önemli olan türlerin popülasyon dalgalanmalarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Faunistik çalışmalarda gözle kontrol, darbe, atrap sallama, sürgün ve yaprak örneği alma, popülasyon dalgalanmalarının izlenmesinde ise feromon tuzaklar ile farklı renklerde yapışkan görsel tuzaklar kullanılmış ve sayımlar haftalık olarak yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, İznik ilçesi bağ alanlarında ana zararlı olarak Lobesia botrana Den.&Schiff. belirlenmiştir. Bağlarda zarar yapan türlerden Frankliniella occidentalis (Pergande), Thrips tabaci (Lindeman), Asymmetrasca decedens (Paoli), Empoasca decipiens Paoli, Macrosteles quadripunctulatus (Kirschbaum), Arboridia adanae Dlabola, Planococcus citri Risso ve Otiorhynchus peregrinus Stierlin'un da bölgede bulunduğu ancak önemli bir zarar meydana getirmediği belirlenmiştir. Diğer yandan, İznik ilçesi bağlarındaki nötr ve yararlı böcek faunası da belirlenmiş olup avcı böceklerden Chrysoperla carnea (Stephens), Chrysopa formosa Brauer ve Coccinella septempunctata L.'nin yaygın olarak bulunduğu saptanmıştır. L. botrana ile savaşımda erken uyarıda kullanmak amacıyla cinsel çekici tuzaklarla yapılan popülasyon dalgalanması çalışmalarında zararlının bölgede üçü belirgin olmak üzere dört uçuş periyodunun bulunduğu belirlenmiştir. Bundan başka varlığı saptanan ancak belirgin bir zararı görülmeyen F. occidentalis'in de popülasyon dalgalanması incelenmiştir.
This study was conducted to determine the arthropod species and population fluctuations of important species in vineyards of in Iznik town of Bursa during 2004-2005. For faunistic studies weekly samplings of visual control, besting, sweep netting, leaf and shoot inspections were done, whereas pheremone and sticky traps in different colours were monitored weekly for population fluctuating of insect pests. Studies revealed that Lobesia botrana Den.&Schiff. İs a major pest of grapes in Iznik vineyards. Other insect pest species including Frankliniella occidentalis (Pergande), Thrips tabaci (Lindeman), Asymmetrasca decedens (Paoli), Empoasca decipiens Paoli, Macrosteles quadripunctulatus (Kirschbaum), Arboridia adanae Dlabola, Planococcus citri Risso and Otiorhynchus peregrinus Stierlin were present but they did not cause any economic damage. In addition, neutral and benefical insect species in Iznik vineyards were also determined. Chrysoperla carnea (Stephens), Chrysopa formosa Brauer and Coccinella septempunctata L. were commonly found. Sex pheromone traps used for early forecasting and control of L. botrana adults indicated four flight periods with three of them being distinct. Furthermore population fluctuations of economically unimportant pest, F. occidentalis, were examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3373
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202271.pdf4.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons