Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3372
Title: Poliester kumaşlarda ardışık uygulanan farklı haslık testlerinin renk değerleri üzerindeki etkisinin araştırılması
Other Titles: A research on the effects of fastness tests sequentially applied on polyester fabrics on colour value
Authors: Becerir, Behçet
Yılmazok, Umut
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Poliester boyama
Dispers boya
Renk farklılıkları
Yıkama haslığı
Ütüleme haslığı
Işık haslığı
Poliester yıkama haslığı
Polyester dyeing
Disperse dye
Color differences
Wash fastness
Ironing fastness
Abrasion
Issue Date: 15-Apr-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmazok, U. (2008). Poliester kumaşlarda ardışık uygulanan farklı haslık testlerinin renk değerleri üzerindeki etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, poliester kumaşların dispers boyarmaddeler ile boyanmasının ardından uygulanan ardışık haslık testlerinin kumaş renk değerleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarla, poliester kumaşlara farklı moleküler yapıdaki dispers boyalar ile yapılan boyamalar sonrasında, ardışık olarak uygulanan farklı haslık testleri ile kumaş renk değerlerinin ne şekilde etkilendiği incelenmiştir.
This study examines the color values and color differences obtained at disperse dyed polyester fabrics after the application of sequenced fastness tests. The results indicated how the sequenced fastness tests which were applied cosecutively to the dyed of poliester fabrics with disperse dyes of different molecular structures affected fabric colour values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3372
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255203.pdf766.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons