Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3367
Title: Tüberkülozlu olgularda IgG düzeyinin değişiklikleri
Other Titles: Changes in IgG levels in patients with tuberculosis
Authors: Aksel, Nilüfer Çakanlar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Tüberküloz
Tuberculosis
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksel, N. Ç. (1989). Tüberkülozlu olgularda IgG düzeyinin değişiklikleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda 1 minimal düzeyde Akciğer tüberkülozu, 21 orta derecede ilerlemiş Akciğer tüberkülozu, 25 çok ilerlemiş Akciğer tüberkülozu, 15 tüberküloz plörezi ve 7 komplikasyonlu ve diğer organ tüberkülozlarıyla kombine çok ilerlemiş Akciğer tüberkülozlu toplam 71 tüberkülozlu olgunun ve 23 aağlıklı olgu nun radyal immundif f üzyon tekniği ile serum IgG değerleri sap+andı. Tüberkülozlu olguların serum IgG değerleri kontrolgrubun- dan çok anlamlı yüksek bulundu. IgG düzeylerindeki artışın hastalığın gelişme derecesi ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Hastalık ilerledikçe artan mikobakterilerin nonspesifik uyarısına bağlı olarak antikor cevabınında arttığı sonucuna va rıldı ve bunun tüberkülozda herhangi bir koruyucu etkisi olma dığına karar verildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3367
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
150882.pdf
  Until 2099-12-31
1.75 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons