Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3364
Başlık: Bursa-Merkez yerleşiminde internet kafelerde internet kullanımı ve kullanıcılarının sosyo-demografik analizi: Osmangazi örneği
Diğer Başlıklar: In city center of Bursa, internet usage and socio-demographic analysis of users in internet cafes: Model of Osmangazi
Yazarlar: Berkay, Fügen
Mermer, Faruk
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Sosyoloji
İletişim bilimleri
Bursa
Sosyodemografik özellikler
Sosyolojik analiz
Teknoloji kullanımı
İnternet
İnternet kafe
İnternet kullanımı
Sociology
Communication sciences
Socio-demographic characteristics
Sociological analysis
Technology utilization
Internet
Internet cafe
Internet use
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Mermer, F. (2004). Bursa-Merkez yerleşiminde internet kafelerde internet kullanımı ve kullanıcılarının sosyo-demografik analizi: Osmangazi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerindeki gelişmeler ve yemlikler insanoğlunun birbirleriyle etkileşimine 'hız' kazandırmış, coğrafi, fiziki nedenleri ortadan kaldırmıştır. Yerel düzeyde etkileşimde bulunan insanoğlu yeryüzünün her hangi bir yerinde olan başka insanlarla 'anında' etkileşim ve iletişim araçlarına sahip olmuştur. "Bilgi teknolojileri ve bilginin kullanımı" en önemli güç haline gelmiştir. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilişim teknolojileri araçlarından bilgisayarlar ve internet bu süreçte çok önemli rol üstlenmiştir. İnternetin yeri ve önemi çok büyüktür. Çünkü internet üzerinden bilgi üretimi ve dağıtımınm yapılması, küresel çapta iletişim ve etkileşimi hızlandırması, kolaylaştırması ile internet bir çığır açmıştır. Enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler yeni toplumun dönüşümünün "motor"u olmuştur. Bu bağlamda, internetin toplumsal hayata etkisi her geçen gün artmakta ve bunu hissettirmektedir. Bu amaçla Bursa Osmangazi ilçesinde internet kafelerde internet kullanan bireylerin hangi amaçlarla internet kullandığı, internetle nasıl tanıştığı, internetten ne anladığı, bilgi toplumu sürecinde bilginin kullanımını nasıl gerçekleştirdiklerini ve demografik özelliklerini ortaya koyan sosyolojik bir alan çalışması yapılmıştır.
New developments and innovations in information and telecommunication technologies have speed up interaction between human beings, removed physical and geographic barriers. Recently, locally "instant" interaction between human beings, now moved to globally, to anywhere on the world. "Information Technologies and Usage of Knowledge" becomes the most important power. Information Technologies, specially, computers and internet have considerable roles on the transition to the information society. Because of the production and distribution of knowledge via internet, easing and speeding up communication and interaction globally, Internet is so important and opened a new era. Changes in the information technologies have been the "pith" of the transformation of new society. In this context, affection of the internet on the society gain speeds everyday and has felt itself. For that aim, a sociological field study which is included reason of internet usage, how to become acquainted with internet, what are the meanings of internet, usage of knowledge in the transition of information society, and demographic characteristics of internet users in the internet cafes, was done internet cafes in Osmangazi district (in Bursa city center).
URI: http://hdl.handle.net/11452/3364
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
148051.pdf6.01 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons