Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3362
Title: Co-60 radyoterapi cihazlarının su fantomundaki doz dağılımlarının Monte Carlo Yöntemi ile elde edilmesi
Other Titles: Obtained dose distribution for Co-60 teleteraphy units usig Monte Carlo Method in water phantom
Authors: Cengiz, Ahmet
Ünlü, Cumhur Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Nükleer Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Monte Carlo simülasyon
Su fantomu
Yüzde derin doz
Doz profili
Monte Carlo simulation
Water phantom
Percent depth dose
Dose profile
Issue Date: 27-Jul-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünlü, C. G. (2006). Co-60 radyoterapi cihazlarının su fantomundaki doz dağılımlarının Monte Carlo Yöntemi ile elde edilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmada Cobalt-60 teleterapi cihazlarından yayınlanan fotonların sudaki doz dağılımları oluşturulup, bu fotonların fiziksel parametrelerinin etkilerini incelemek için bir Monte-Carlo programı geliştirildi. Çalışmada yalnızca iki olayı göz önüne aldık. Bunlar medikal tedavi için öngörülen enerji seviyelerindeki fotonlar için geçerli olan fotoelektrik olay ve Compton saçılmasıdır. Programda sudaki doz dağılımı simülasyonu için bir nokta kaynak tasarlandı. Doz profilleri ve yüzde derin doz eğrileri maksimum dozun soğuruldu derinlik olan dmax (0.5 cm)'da hesaplandı. 30×30×30 cm3 su fantomunda doz profilleri için 108 parçacık ve yüzde derin doz eğrileri için 107 parçacık takip edildi. Simülasyon sonuçları literatürdeki değerler ile karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlarla deneysel sonuçlar arasında iyi bir uyum gözlendi.
In this study, a Monte Carlo simulation programme was developed for the effects of the physical parameters of photons from Cobalt-60 teletherapy units on the dose distribution in water. We take into account only two processes: photoabsorption and Compton scattering of photons, a justifiable assumption for medical theraphy energy range. In order to simulate the dose distribution in water, a point source was designed . Dose profiles and percent depth dose (%DD) curves were calculated at dmax (0.5 cm). About 108 histories for dose profiles and 107 histories for %DD curves were followed in a 30×30×30 cm3 water phantom. The simulation results were compared with the literature. The results shown good agreement with experimental results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3362
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202267.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons