Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3360
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAcar, Zaim Alparslan-
dc.contributor.authorYaşar, Yaşar-
dc.date.accessioned2019-12-17T10:20:21Z-
dc.date.available2019-12-17T10:20:21Z-
dc.date.issued2017-07-18-
dc.identifier.citationYaşar, Y. (2017). Engelli bireylerin tekerlekli sandalye basketboluna yönelme nedenlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3360-
dc.description.abstractBu çalıma bedensel engelli bireylerin tekerlekli sandalye basketbolu branşına yönelme nedenlerinin araştırılmasına yönelik hazırlanmıştır. Araştırma, anket kullanılarak yapılmış olup, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı rastgele seçilmiş farklı şehirlerdeki takımlarda lisanslı olarak spor yapan 11 kadın 89 erkek toplam 100 tekerlekli sandalye basketbolu sporcusunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş aralığı 16 ila 55'tir ve yaş ortalaması 32'dir. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacı tarafından kişisel bilgi formu oluşturulmuş olup, cinsiyet ve yaş olmak üzere iki değişkene yer verilmiştir. Bedensel engelli sporcuların neden tekerlekli sandalye sporuna yöneldiklerinin anlaşılması amacıyla da 29 soruluk anket uygulanmıştır. Kullanılan anketin güvenilirliği bağımsız Ti testi sonucuna göre 0.903 (%90.3) olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorular tam güvenilir olarak analiz edilmiştir. Ayrıca anketin değerlendirilmesinde ve hesaplamalarda IBM SPSS Statistics Subscription'un 10.sürüm analiz aracı kullanılmıştır. Çalışmada, yer alan 'Televizyon Kanallarının Spora Başlamadaki Etkisi' ve 'Basın Yayın Kuruluşlarının Spora Balamadaki Etkisi' sorularına verilen cevap r = 0,745 p< 0.001 değerleriyle en yüksek korelasyonu oluşturmuştur. Katılımcıların tekerlekli sandalye basketbolu branşına yönelme nedenleri arasında 'Tekerlekli Sandalye Basketbolu Sporunu Sevmek'( 4.28), Başarı Kazanmaktan Zevk Duymak'(%4.16) ve 'Spor Yaparak Boş Zamanları Değerlendirmek'(4.00) en çok tercih ortalamasına sahip sorular olmuştur. 'Beden eğitimi öğretmeninin spora başlamadaki etkisi' sorusu ise (2.56) ile en düşük ortalamaya sahip soru olmuştur. Çalışma sonucunda, tekerlekli sandalye sporunun bedensel engelli bireylerin hayatlarına, cinsiyet farkı gözetmeksizin fiziki ve sosyal açıdan olumlu etkilerde bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili çalışmaların yetersiz olduğu anlaşılmış ve gelecekte kapsamı genişletilebilecek bir çalışma olabileceği anlaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study was aimed to investigate the reasons for disabled individual to gravitate towards the wheelchair basketball branch. The research was conducted by using the questionnaire method. A total of 100, 11 women and 89 men, wheelchair basketball athletes licensed with the Turkish Sports Federation for the Physically Disabled randomly selected from different cities participated. The participants' age range is 16 to 55 and the average age is 32 . In order to determine the demographic characteristics of the participants, a personal information form was created by the researcher and two variables, gender and age, were used. A questionnaire of 29 questions was applied to understand why the disabled athletes grativated to wheelchair sports. The questionnaire had 0.903 confidence (90.3% ) with independent t-test. Thus, the questions were analyzed with full confidence. In addition, the 10th version of IBM SPSS Statistics Subscription analysis tool was used in the evaluation of the questionnaire and calculations. The answer given to the question 'The Effects of Television Channels on Sports' and 'The Effects of Press Organizations on Sports' have the highest correlation with r = 0,745 p <0.001. Among participants, the reasons of participation in the wheelchair basketball, questions "Enjoying Sports" (4.28), 'Enjoying from Success' (4.16%) and 'Evaluating Leisure Time by Sports' (4.00) had the most favored average. The least preferred reason was the effect of 'physical education teacher' . As a result of the study, it has been found that the physically and physically handicapped individuals in wheelchair sports have positive effects on their lives, regardless of gender. It has been understood that studies related to the subject are inadequate and may be a work that can be broadened in the future.en_US
dc.format.extentXI, 44 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTekerlekli sandalyetr_TR
dc.subjectBasketboltr_TR
dc.subjectSportr_TR
dc.subjectWheel chairen_US
dc.subjectBasketballen_US
dc.subjectSporten_US
dc.titleEngelli bireylerin tekerlekli sandalye basketboluna yönelme nedenlerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAn investigation of the reasons for disabled individuals inclination toward wheel chair basketballen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497557.pdf3.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons