Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3356
Title: The use of realia with Turkish EFL learners
Other Titles: Gerçek objelerin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerle kullanımı
Authors: Yılmaz, Derya Döner
Eylek, Yasine
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Realia
Vocabulary teaching
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eylek, Y. (2011). The use of realia with Turkish EFL learners. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: This study investigates the role of realia in vocabulary teaching in the area of English Language Teaching. The study aims to devise an alternative visual technique for the teachers who work at university. Using realia to teach children vocabulary is commonplace in ELT. However, the use of realia with the students at university, the age of whom range from late teens to early twenties, is quite uncommon. Thus, the study was carried out in order to obtain the results of the technique of using realia for vocabulary teaching. The vocabulary to be instructed was chosen in view of the vocabulary selection criterion mentioned in Literature Review. The researcher consulted written formal sources such as bilingual dictionaries, thesaurus dictionary and Turkish & English dictionary to choose target words. The experimental and the control groups took part in the research. In addition to the vocabulary presentation techniques used with the control group, the experimental group was also exposed to realia during the instruction. The mean scores of each groups? post-tests were compared in order to determine the efficacy of realia. The results revealed that there was an increase in the interest of the students, and the students in the experimental group, who were instructed using realia, scored significantly higher than the control group in the post-test administered to both groups. The study also presented a guide for the teachers on using more permanent techniques for vocabulary teaching.
Bu çalışma, gerçek objelerin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenmekte olan Türk öğrencilerin kelime öğrenmeleri üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Çalışma özellikle üniversite öğrencileri ile çalışan öğretmenler için alternatif bir görsel kelime öğretim tekniği sunmaktadır. Çocuklara kelime öğretiminde gerçek objelerin kullanımı oldukça yaygın olmasına rağmen, bu görsel tekniğin genç yetişkin öğrencilerle kullanımına çok az rastlanmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerine kelime öğretiminde gerçek yaşam objelerinin kullanımı tekniğinin sonuçlarını elde etmek amacıyla yürütülmüştür. Model öğretimde öğretilecek kelime seçiminde göz önünde bulundurulan kriterler kaynak taraması bölümünde sunulmuştur. 50 isimden oluşan hedef kelimeler için İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce ve İngilizce-İngilizce sözlükler referans alınmıştır. Bu çalışma kontrol ve deney olmak üzere iki grup üzerinde yürütülmüştür. Deney grubuna, kontrol grubuna uygulanan kelime öğretim tekniklerine ek olarak, gerçek objeler kullanılarak öğretim yapılmıştır. Sonuçlar öğrencilerin ilgilerinde artış olduğunu ve sunum sonrası yapılan son-testte gerçek objeler kullanılarak kelime öğretimi yapılan deney grubunun daha başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışma aynı zamanda öğretmenler için kelime öğretiminde daha kalıcı teknikler kullanma konusunda bir rehber sunmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3356
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306392.pdf535.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons