Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3349
Title: Orta öğretim kurumlarında kalite denkliği : Uygulama örnekler
Other Titles: Accreditation in high school degrees
Authors: Tüz, Melek
Küçükkayalar, Borga
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim-Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Eğitim
Kalite
Ortaöğretim
Toplam kalite yönetimi
Akreditasyon
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu
Avrupa Uluslararası Okullar Birliği
Uluslararası Bakalorya diploma programı
Education
Quality
Middle year programme
Total quality management
Accreditation
International Baccalaureate Organisation
European Council of International Schools
International Baccalaureate diploma programme
Issue Date: 27-Mar-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçükkayalar, B. (2009). Orta öğretim kurumlarında kalite denkliği : Uygulama örnekleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde bilginin ve sermayenin sınırsız dolaşımı artık dünyayı büyük bir köy haline getirmektedir.Bu bağlamda insanlar artık bir dünya vatandaşı haline gelmekte tüm dünya ile etkileşim haline girmektedir.Çalışmada, söz konusu dünya koşullarında ortaöğretimden mezun olan öğrencinin aldığı uluslar arası ikinci diplomasıyla tüm dünyanın belli üniversitelerinde eğitimi sürdürebilmesine olanak veren organizasyonlar incelenmiştir.Çalışmanın birinci bölümünde konuyla ilgili temel kavramlar ve bu kavramların tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Kalite kavramının tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi,kalite kavramının Türkiye'deki gelişimi ve denklik (akreditasyon) kavramı bu bölümde ele alınan konulardandır.Çalışmanın ikinci bölümünde, temel konular olan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu ve Avrupa Uluslararası Okullar Birliği ele alınmıştır. Bu kısımda söz konusu organizasyonların yapısı, öğrencilere sağlanan imkanlar, ilgili programların yapısı gibi açıklayıcı bölümler bulunmaktadır.Son olarak çalışmanın üçüncü bölümünde, ortaöğretim kurumlarında kalite denkliği kavramının iki boyutundan birincisi olan denklik alma süreci ve bir diğer boyutu olan denkliği aldıktan sonra ortaöğretim kurumunun ulusal ve uluslararası bazda gösterdiği başarı seviyesi incelenmiştir.
Nowadays, the unlimited circulation of information and capital has developed the globe into a big village. In this context, people are becoming world citizens and interacting with the entire world. In this study, the organizations which allow a student with a high school degree, to continue his/her education at certain universities over the world when he gets a secondary international degree, within such global conditions, are examined. In first part of this study, main concepts related to this issue and historical development of these concepts are discussed. Historical development of quality concept, Total Quality Management, development of quality concept within Turkey and concept of “accreditation” are also discussed in this part. In second part, two basic items, namely “International Baccalaureate Organization” and “European Council of International Schools” are discussed. In this part, explanatory sections such as constitution of these organizations, opportunities offered to students, structure of related programs take place. Lastly, in third part, National Syllabus and syllabus of International Baccalaureate Degree Program are compared with the help of sample schedules and success of students are investigated. In this sense, it is concluded that related programs give students very important and also international opportunities and also help to increase students’ level of success.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3349
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235293.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons