Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3344
Title: Diz fleksör ile diz ekstansör ve dirsek fleksör kas gruplarının eksentrik karakterli egzersiz ile oluşturulan kas hasarı yanıtları: Kas yapısının etkisi
Other Titles: Eccentric exercise induced muscle damage response of knee extensor, elbow flexor and knee flexor muscles groups: Effect of muscle architecture
Authors: Akova, Bedrettin
Şenışık, S. Çağdaş
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Spor Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Eksentrik egzersiz
Kas hasarı
Kas yapısı
Diz fleksör
Eccentric exercise
Muscle damage
Muscle architecture
Knee flexor
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenışık, S. Ç. (2010). Diz fleksör ile diz ekstansör ve dirsek fleksör kas gruplarının eksentrik karakterli egzersiz ile oluşturulan kas hasarı yanıtları: Kas yapısının etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma ile aynı kişilerde diz fleksör kasları (DF), dirsek fleksör kasları (DrF) ve diz ekstansör kaslarında (DE) eksentrik egzersiz (EE) sonrasında oluşan kas hasar yanıtını ve kas hasarı üzerinde kas yapısının etkisini incelemeyi amaçladık. Çalışmaya 20- 30 yaş arasında sağlıklı, 12 sedanter erkek denek gönüllü olarak katıldı. Deneklere ön testler olarak boy, kilo, vücut yağ yüzdesi ölçümü, test edilen her kas grubu için izometrik kuvvet testi, kas hacim ölçümü, kas pennasyon açıları ölçümü yapıldı. EE uygulamasından hemen önce, hemen sonra, 1. , 3. ve 7. günlerde subjektif ağrı düzeyi (GBKA) ve eklem hareket açıklığı (EHA) ölçüldü ve plazma kreatin kinaz (KK) ve myoglobin (Mb) düzeylerini değerlendirmek için deneklerden egzersizden hemen önce, egzersiz sonrası 1., 3., ve 7. günlerde kan alındı. EE uygulaması, deneklerin non-dominant taraf kas bölgeleri rastgele seçilerek, izokinetik dinamometrede 60°/sn’lik açısal hızda ve maksimal iş yükünde 10 kasılma içeren 6 setlik toplam 60 maksimal kasılma olacak şekilde uygulandı. EE sırasında diz ve dirsek EHA 120° olacak şekilde belirlendi. Đstastistiksel değerlendirmede non parametrik Wilcoxon signed rank testi kullanıldı. EE sonrası tüm dönemlerde KK ve Mb plazma düzeylerindeki artış DE ile karşılaştırıldığında, DrF ve DF kas grubunda benzer olarak daha fazlaydı (p<0,01). Đzometrik kas kuvvetindeki düşüş, DE ile karşılaştırıldığında, DrF (p<0,01) ve DF (p<0,05) kas grubunda benzer şekilde anlamlı olarak daha fazlaydı. EHA’da azalma ve GBKA’da artış, EE sonrası hemen, 1. ve 3. günlerde DrF kas grubunda daha fazlaydı (p<0,01). DrF ve DF ile karşılaştırıldığında, DE kas grubunda pennasyon açısı daha yüksek (p<0,01), birim iş yükü ise daha düşük (p<0,01) saptandı. Bu çalışmanın sonuçları, DE ile karşılaştırıldığında DF ve DrF kas gruplarında eksentrik egzersiz sonrası daha belirgin kas hasar yanıtları oluştuğunu göstermektedir. Bu çalışma ile, DE ve DrF kas grupları arasında daha önce gösterilmiş olan eksentrik egzersiz ile oluşan farklı kas hasar yanıtlarının daha çok kasların yapısal farklıklarından etkilenebileceği söylenebilir.
The aim of this study was to compare the injury response pattern of the non-dominant knee extensor (KE), elbow flexor (EF) and knee flexor muscles (KF) occurring after a maximal eccentric exercise (EE) and to investigate the effect of muscle architecture on muscle damage- induced eccentric exercise. Twelve sedentary and healthy male volunteers (mean age 25.6(1), range 20-30) participated to the study. Height, weight, body fat %, isometric peak torque, and volume and pennation angles of all muscles were measured at the pretest. Subjective pain scores (DOMS), elbow and knee range of motion (ROM) was evaluated before and immediately after exercise and at the 1st, 3rd and 7th day after and blood samples were taken to assess plasma creatin kinaz (CK) and myoglobin (Mb) concentration before and at the 1st, 3rd and 7th day after exercise. EE procedure was performed at 60°/s angular velocity which consists of 6 sets of 10 repetitions of eccentric actions with maximal intensity to the non-dominant muscles of subjects randomly on the isokinetic dynamometer. During eccentric exercise, knee and elbow ROM was determined to be 120 °. Wilcoxon signed ranks test was used to compare the results. Increase in plasma CK and Mb levels at all periods post- exercise were higher for EF and KF muscles groups than KE (p<0,01). Decrease in the isometric peak torque was higher for EF (p<0, 01) and KF (p<0, 05) muscles similarly than KE muscles. Decrease in the ROM and increase in the DOMS were significantly higher for EF muscles immediately after exercise, at 1 st and 3rd day (p<0, 01). The pennation angle of KE muscles group were higher (p<0, 01); work load per unit of KE was lower than KF and EF muscles (p<0, 01). The results of this study demonstrate that the elbow flexor and knee flexor muscles groups exhibits more muscle injury response than knee extensors after an maximal eccentric exercise and the difference in the magnitude of muscle damage between KE and EF which was reported previously may be affected by difference of muscle architecture.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3344
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307267.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons