Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3343
Title: "Golden Delicious" elma çeşidinde hasat sonrası kalsiyum infiltrasyonuni sağlayacak vakum sistemli modelin geliştirilmesi ve kalsuyum infiltrasyon derecesinin soğutma enerjisine olan etkilerinin belirlenmesi
Other Titles: A design of a calcium infiltration model operates under vacuum on "Golden Delicious" apple variety and determination of the effects of calcium infiltration level on cooling energy
Authors: Alibaş, Kamil
Tunçkal, Cüneyt
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
Keywords: Vakum infiltrasyon
Golden delicious
Kalsiyum klorür
Calcium chloride
Infiltration with vacuum
Issue Date: 27-May-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunçkal, C. (2005), "Golden Delicious" elma çeşidinde hasat sonrası kalsiyum infiltrasyonuni sağlayacak vakum sistemli modelin geliştirilmesi ve kalsuyum infiltrasyon derecesinin soğutma enerjisine olan etkilerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: "Golden Delicious" elma çeşidinde hasat sonrası kalsiyum infiBtrasyonunu sağlayacak vakum sistemli modelin geliştirilmesi ve kalsiyum infiltrasyon derecesinin soğutma enerjisine olan etkilerinin belirlenmesi ÖZET Bu çalışmada, "Golden Delicious" elma çeşidine hasat sonrası vakum altında kalsiyum klorür infiltrasyonu sağlayacak sistemin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla biri laboratuar, diğeri sanayi tipi olmak üzere iki adet vakumlu infıtrasyon sistemi projelendirilmiştir. Laboratuar tipinde olan sistem imal edilerek "Golden Delicious" elma çeşidi üzerinde vakum altında infiltrasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan sistemle kalsiyum klorür emdirilen elmaların yüzeyindeki sertlik, tat ve suda çözünür madde miktarı yönünden incelenerek şahit elmalarla karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma iki hasat döneminde gerçekleştirilmiştir. Denemelerde kullanılan "Golden Delicious" çeşidi elmalar Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü meyve bahçelerinden temin edilmiştir. İlk hasat yılında, vakum zamanı 2 ve 2.5 dakika, mutlak çalışma basıncı 350 mm Hg (46,66 kPa) ve 250 mm Hg (33,33 kPa), çözeltiye daldırma zamanı 45 ve 60 s, kalsiyum klorür konsantrasyonu ise % 2, % 4 ve % 5 saflıklarda alınarak toplam 24 deneme yapılmıştır. Her denemede 20 adet elma kullanılmıştır. İkinci hasat yılında, birinci hasat yılı verileri de göz önüne alınarak vakum zamanı 2.5 dakika, mutlak basınç değerleri 550 mm Hg (73,32 kPa) ve 350 mm Hg (46,66 kPa), Çözeltiye daldırma zamanı 60 s, kalsiyum klorür konsantrasyonları ise % 2 ve % 4 saflıkta alınarak toplam 4 deneme yapılmıştır. Her denemede 30 adet elma kullanılmıştır. Her İki dönem içinde 0, 2, 4 ve 6 aylık her periyotta kalsiyum analizi, sertlik ve suda çözünür madde miktarı bütün tekerrürler için belirlenmiştir. Araştırmada meyve eti sertliği, ve meyvedeki kalsiyum miktarı açısından 250 mm Hg (33,33 kPa) mutlak basıncında yapılan infiltrasyon değerlerinde, işleme alınmamış şahit elmalara göre 3 kat daha yüksek değerler elde edilmiştir. 350 mm Hg (46,66 kPa) mutlak basınç değerinde elde edilen infiltrasyon değerleri de 250 mm Hg (33,33 kPa) mutlak basınçtaki infiltrasyon değerlerine oldukça yakın çıkmıştır. 250 mm Hg (33,33 kPa) mutlak basınçta yapılan denemelerde basıncın düşük olması nedeniyle meyve kabuğunda buruşma şeklinde tahribat olmuştur. Bunun yanında 250 mm Hg (33,33 kPa) mutlak basınçtaki infiltrasyon enerjisi 350 mm Hg(46,66 kPa) basınçtaki infiltrasyon enerjisinden daha yüksektir. Buruşma ile beraber, enerji tüketimi de göz önüne alındığında 350 mm Hg (46,66 kPa) başmandaki infiltrasyon değerlerinin diğer basınç değerlerine göre en uygun olduğu bulunmuştur. Bu vakum değeri göz önüne alınarak uygulamada kullanılabilecek 300 mm Hg (39,99 kPa) ile 450 mm Hg (59,99 kPa) mutlak basınç değerlerinde çalışabilecek bir ton kapasiteli sanayi tipi bir vakumlu infiltrasyon sisteminin çizim ve proje hesaplamaları yapılarak imal edilebilir vakumlu kalsiyum infiltrasyon sistemine ait bir model ortaya konulmuştur.
The aim of this study was the improvement of a system which provides calcium chloride infiltration under vacuum after harvesting of golden delicious variety apples. For this reason, two infiltration systems with vacuum (one of them was laboratory type and the other was industrial type) was designed. Infiltration experiments under vacuum were done on golden delicious apples with the laboratory type system. Calcium chloride absorbed apples were investigated for surface hardness, taste and water soluble matter criteria and compared with blank apples which were not processed.The study was done for two harvesting terms. Golden delicious apples used in Vie experiments were obtained from gardens of Atatürk Garden Culture Researh institute. In the first harvesting year, totally 24 experiments were done. 2 and 2.5 minute vacuum time, 350(46,66 kPa) and 250 mm Hg(33,33 kPa) absolute pressure, 45 and 60 seconds immersion time of apple into calcium chloride solution and 2%, 4%, 5% calcium chloride concentration were applied for this purpose. In the second harvesting year, data of the first harvesting year experiments were taken into consideration and totally 4 experiments were done. 2.5 minute vacuum time, 550(73,32 kPa) and 350 mm Hg(46,66 kPa) absolute pressure, 60 seconds immersion time of apple into calcium chloride solution, 2% and 4% calcium chloride concentration were applied for this purpose. For each experiment 30 apples were used. Ca, hardness and water soluble matter analyses were done for all repetitions at 0, 2, 4 and 6 month periods. According to the fruit hardness and Ca amount of fruit, infiltration at 250 mm Hg(33,33 kPa) absolute pressure gave three times higher values than blank apples which were not processed. Infiltration values of 350 mm Hg(46,66 kPa) absolute pressure were similar to the infiltration values of 250 mm Hg(33,33 kPa) absolute pressure. Because of low pressure applied in the experiments of 250 mm Hg(33,33 kPa), fruit peel was crumpled. Moreover, infiltration energy at 250 mm Hg(33,33 kPa) experiment was higher than the infiltration energy at 350 mm Hg(46,66 kPa) experiment When crumpling problem and energy consumption were taken into consideration, the infiltration values of 350 mm Hg(46,66 kPa) absolute pressure were more suitable than the other pressures. According to the results of the study a 1 ton capacity industrial type infiltration system with vacuum that works at 300 mm Hg(39,99 kPa) and 450 mm Hg(59,99 kPa) was designed with technical drawings and project calculations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3343
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168241.pdf
  Until 2099-12-31
10.71 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons