Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3341
Title: Altı sigma süreç iyileştirme tekniği ve sanayide bir uygulama
Other Titles: Six sigma process improvement technique and a case study in otomotive industry
Authors: Özmutlu, H. Cenk
Çırkan, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Altı sigma
Ölçüm sistemleri analizi
Deneysel tasarım
Six sigma methodology
Measurement systems analysis
Experimental design
Issue Date: 28-Aug-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çırkan, F. (2009). Altı sigma süreç iyileştirme tekniği ve sanayide bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Altı Sigma süreç iyileştirme tekniği uygulamalı olarak tanıtılmaktadır. Uygulama, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmada gerçekleştirilmiştir. Uygulama kapsamında, ayrıntılı süreç analizleri, ölçüm sistemleri analizi ve deneysel tasarım tekniklerinden yararlanılmıştır.Uygulama konusu, şirketin stratejik hedefleri ile ilişkilendirilerek üzerinde çalışılacak problem belirlenmiştir. Sürecin kapsamı ve hedefler tanımlandıktan sonra ayrıntılı süreç analizleri yapılmış ve süreç çıktısına etki eden kritik girdi faktörleri belirlenmiştir.Kritik girdi faktörleri için ölçüm sistemleri analizi ve normal dağılım testleri yapıldıktan sonra deney planları yapılmış ve uygulanmıştır. Ölçüm sistemleri analizi, elde edilen Uygulama sonucunda elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiş ve çıktı faktörü ile girdi faktörleri arasındaki bağlantı oraya çıkarılmıştır.Çıktı faktörünü istenilen düzeyde tutacak girdi faktörlerinin seviyeleri deneysel tasarım yoluyla belirlendikten sonra süreçte çalışan operatörlere gerekli eğitimler verilmiştir. Çalışanlara verilen eğitim, kalite birimi tarafından yenilenen talimat ve kontrol planları ile desteklenerek iyileştirilmiş sürecin sürekliliği sağlanmıştır.
In this study, six sigma process improvement technique have been introduced with a case study. Case study is implemented to an automotive company. Statistical techniques like detailed process analysis, measurement systems analysis and design of experiments were used in case study.The subject of case study is determined to help strategical targets of the company. After defining the targets and scope of the research detailed process analysis (process mapping, cause-effect matrices etc.) were done and critical input parameters were determined. Measuring systems analysis, normality tests, correlation analysis were applied to these input factors for providing statistically significant data and the accuracy of obtained results. After checking the normality and accuracy of the data, experiments were planned and conducted in manufacturing area.After the data collection, statistical analyses were done. As a result of these analyses, regression equation which shows the mathematical relationship between input and output parameters were obtained.For keeping output parameter in desired control limits, levels of input parameter were determined after obtaining this equation. The last step of the case study was training the operators after updating process and quality instructions. The aim was ensuring the sustainability of improved process.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3341
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246475.pdf2.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons