Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3334
Title: Pavlus'un mektupları
Other Titles: Paul's letters
Authors: Güç, Ahmet
Caka, Eduart
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Pavlus
Pavlus’un külliyatı
Mektuplar
Teoloji
Paul
Pauline corpus
Letters
Theology
Issue Date: 31-Aug-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Caka, E. (2009). Pavlus'un mektupları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Doğuda doğmuş olmasına rağmen Hıristiyanlık asıl büyümeyi batıda gerçekleştirmiş ve batı kültürünün temeli olmuştur. Hıristiyanlığın merkezinde her ne kadar İsa yatar ise de, onun asıl kurucusu ve mimarı Pavlus’tur. Bu yüzden Pavlus birçok araştırmacı ve okul tarafından araştırılmış ve incelenmiş bir şahsiyettir. Pavlus’un mirası genel olarak mektuplarında yer alan teolojidir. Dolayısıyla Batıda, Pavlus’un mektupları araştırılmış ve onlar hakkında yüzlerce çalışma yapılmıştır. Bu yüzden Pavlus’un hayatı, yapmış olduğu misyon yolculuklar ve mektuplarında yer alan teoloji Yeni Ahit külliyatında ayrı bir yer tutmaktadır. Bu çalışmamızda Pavlus’un asıl mirası olan “Pavlus Külliyatı” içerisinde yer alan mektuplar araştırılmıştır. Mektupların yazılış şatları, zamanı ve muhteviyatı araştırılarak Pavlus’un Hıristiyanlık içerisindeki yeri tespit edilmiştir. Bu mektuplar ışığında da Hıristiyanlığa geçmiş Pavlus’un en önemli teolojik görüşleri de ele alınmıştır.
Even Christianity was born in east, it’s real growth has been in west and Christianity has become the basic of the west culture. Christ is in the center of the Christian faith but is Paul he who is the real founder and architect of Christianity. That is why Paul’s figure was studied by many school and scholars. The real legacy of Paul is the theology inside his letters. Thus in west there have been lots of studies on his letters. That explains the special place of Paul’s life and missionary journeys in the New Testament corpus. In our study, we have study the letters that take place in the “Pauline Corpus”. By studying the contents, the circumstances and the time of these letters we have tried to identify the place that Paul has inside Christianity. And in the light of these letters we have discuss some theological thoughts of Paul which have been dogma’s of the Christian faith.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3334
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240865.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons