Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3332
Title: Oda klima sistemleri hız ve sıcaklık dağılımlarının sayısal olarak araştırılması
Other Titles: Numerical investigation of speed and temperature distributions of room air conditioning systems
Authors: Pulat, Erhan
Kesen, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD)
IEA annex 20 test odası
Türbülans modelleri
Hız dağılımı
Sıcaklık dağılımı
CFD
IEA annex 20 test room
Turbulence models
Temperature distribution
Issue Date: 27-Jul-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kesen, M. (2009). Oda klima sistemleri hız ve sıcaklık dağılımlarının sayısal olarak araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Annex 20 test odasındaki hız ve sıcaklık dağılımları ANSYS-FLOTRAN bilgisayar programı kullanılarak elde edilmiştir. Hava sıkıştırılamaz kabul edilmiş ve iki boyutlu korunum denklemleri Galerkin sonlu elemenlar metoduyla ayrıklaştırılıp çözümler elde edilmiştir. Hem eşsıcaklıklı (Isothermal) hem de eşsıcaklıklı olmayan (Nonisothermal) durum göz önüne alınmıştır. Eşsıcaklıklı durum için sekiz farklı türbülans modeli, eşsıcaklıklı olmayan durum içinse tabana sabit ısı akısı verilerek altı farklı türbülans modeli kullanılarak analizler yapılmıştır. Ayrıca oda tabanı için yerel Nusselt sayısı değişimleri de elde edilmiştir. Oda hava dağılımı analizlerinde türbülans modellerinin uygunluğu deneysel veriler de dikkate alınarak her iki durum için karşılaştırılmıştır.
In this study, air flow and temperature distributions for IEA Annex 20 test room have been obtained by using ANSYS-FLOTRAN computer code. Air is assumed incompressible and two-dimensional conservation equations are solved by using Galerkin finite element method. Both isothermal and non-isothermal cases are considered. In isothermal case, analyses have been performed by using eight turbulence models and six turbulence models are used in the other case by considering constant heat flux in the floor. In addition, local Nusselt number variations in the floor are also obtained. Turbulence models used in room air distribution analyses for both two cases are compared by considering experimental data.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3332
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246465.pdf5.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons