Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3325
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEmel, Erdal-
dc.contributor.authorYurtkuran, Alkın-
dc.date.accessioned2019-12-17T07:14:46Z-
dc.date.available2019-12-17T07:14:46Z-
dc.date.issued2009-07-27-
dc.identifier.citationYurtkuran, A. (2009). Araç rotalama problemlerinin çözümü için yeni bir meta-sezgisel yaklaşım: Elektromanyetik algoritma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3325-
dc.description.abstractDağıtım ve toplama sistemlerinin temelini oluşturan araç rotalama problemlerinin üzerinde özellikle son yıllarda artan sayıda birçok detaylı araştırma yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında, kapasite kısıtlı araç rotalama problemlerinin çözümü için kesikli değişkenlerden oluşan eniyileme problemlerinin çözümünde yakın zamanda kullanılmaya başlanan, Elektromanyetik Algoritma isimli yeni bir meta-sezgisel yöntem önerilmiştir. Popülasyon tabanlı olan Elektromanyetik Algoritma, temel olarak elektrik yüklü parçacıkların birbirlerine uyguladıkları itme ve çekme kuvvetlerini esas alır. Bu çalışmada, Elektromanyetik Algoritmanın amaç fonksiyonu hesaplama prosedürüne Rassal Anahtar metodu entegre edilerek , araç rotalama gibi kombinatorik eniyileme problemlerinin çözümü için uygun hale gelmesi sağlanmıştır. Ek olarak, önerilen algoritma yerel bir iyileştirme yöntemi olan İterasyonlu Yer Değiştirme yöntemi ile melezleştirilmiştir. Geliştirilen bu melez algoritma, literatürden alınan test problemleri üzerinde uygulanmış ve diğer meta-sezgisel yöntemler ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, Elektromanyetik Algoritmanın kabul edilebilir işlem süreleri içinde, kaliteli çözümler elde ettiği görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractVehicle routing problems have been extensively analyzed within the last few decades, since they play a central role in optimization of distribution networks. This study presents a new hybrid Electromagnetism-like Algorithm for solving capacitated vehicle routing problems. Electromagnetism-like Algorithm is a population-based algorithm based on attraction-repulsion mechanisms between charged particles. A modified objective function value calculation approach, utilizing the Random-Key procedure makes it possible for Electromagnetism-like Algorithm to solve known combinatorial optimization problems like capacitated vehicle routing problems. Here, the solutions obtained such are improved by a relatively new local search method, Iterated Swap Procedure, and tested on several benchmarking problems. The computational results show that the proposed Hybrid Electromagnetism-like Algorithm gives promising results within acceptable computational times when compared to other novel meta-heuristics.en_US
dc.format.extentX, 68 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKapasite kısıtlı araç rotalama problemitr_TR
dc.subjectElektromanyetik algoritmatr_TR
dc.subjectMeta-sezgisel yöntemlertr_TR
dc.subjectCapacitated vehicle routing problemsen_US
dc.subjectElectromagnetism-like algorithmen_US
dc.subjectMeta-heuristicsen_US
dc.titleAraç rotalama problemlerinin çözümü için yeni bir meta-sezgisel yaklaşım: Elektromanyetik algoritmatr_TR
dc.title.alternativeA new electromagnetism-like algorithm for solving capacitated vehicle routing problemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246472.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons