Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3322
Title: Çileğin hasat sonrası hastalıklarına karşı çeşitli kimyasal maddelerin sisleme yöntemi ile uygulanması
Other Titles: Application of various chemicals against postharvest diseases of strawberry by fogging method
Authors: Karabulut, Özgür Akgün
Vardar, Canan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Keywords: Çilek
Hasat sonrası hastalıkları
Botrytis cinerea
Sisleme
Güvenli olarak kabul edilen kimyasal maddeler (GRAS)
Dezenfektan
Klor dioksit
Hidrojen peroksit
Sodyum hipoklorit
Sitrik asit
Etanol
Strawberry
Postharvest diseases
Fogging
Disinfectant
Generally recognized as safe (GRAS)
Chlorine dioxide
Hydrogen peroxide
Sodium hypochlorite
Citric acid
Ethanol
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Vardar, C. (2009). Çileğin hasat sonrası hastalıklarına karşı çeşitli kimyasal maddelerin sisleme yöntemi ile uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada klor dioksit (ClO2), sodyum hipoklorit (NaClO), hidrojen peroksit (H2O2), sitrik asit (C6H8O7H2O) ve etanol (EtOH) kapalı bir alan içinde, özel bir makine ile 1.2 mikron büyüklüğündeki kürelerden oluşan sis şeklinde hasat edilmiş çilek meyvesine uygulanmıştır. Meyveler 30 dakikası sisleme cihazı çalışırken olmak üzere oda sıcaklığında 60 dakika süre ile bu kimyasal maddeleri içeren sis tabakası içinde bekletilmiştir. Uygulamalardan hemen sonra alınan meyve örneklerinde ve uygulamanın yapıldığı atmosferde toplam mikroorganizma, bakteri ve fungus populasyonlarındaki değişim tespit edilmiştir. Uygulamaya tabi tutulan çilek meyveleri 5 gün 1ºC' de depolanmış ve bu dönemi takiben de 20ºC'de 2 gün raf ömrüne bırakılmıştır. Muhafaza dönemi sonunda çürük meyve yüzdesi tespit edilmiştir. Çilek meyvesinde yapılan tüm uygulamaların meyve ve uygulamanın yapıldığı atmosferdeki (hava) toplam mikroorganizma, fungus, bakteri populasyonunu ve meyve çürüme yüzdesini düşürdüğü bulunmuştur. Meyvedeki toplam mikroorganizma, fungus ve bakteri populasyonunu azaltmada en etkili uygulamanın klor dioksit uygulamaları olduğu, bunu sodyum hipoklorit, hidrojen peroksit ve etanol uygulamalarının takip ettiği belirlenmiştir. Meyvedeki mikroorganizma populasyonunu azaltmada en düşük etkiyi sitrik asit uygulaması göstermiştir. Uygulamanın yapıldığı atmosferdeki (hava) toplam mikroorganizma, fungus ve bakteri populasyonunu azaltmada uygulanan tüm kimyasal maddeleri aynı düzeyde etki göstermiştir. Çürük meyve yüzdesini azaltan en etkili kimyasal maddelerin hidrojen peroksit, sodyum hipoklorit, klor dioksit ve etanol olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak sisleme yöntemi ile bu kimyasal maddelerin kullanımının çilekte görülen hasat sonrası hastalıklarını engellemede etkili olduğu bulunmuştur.
In this study, chlorine dioxide (ClO2), sodium hypocloride (NaClO), hydrogen peroxide (H2O2), citric acid (C6H8O7H2O) and ethanol (EtOH) were applied to strawberry by a fogger with ultrasonic aerosol generator that can produce spheres at 1.2 micron in diameter. Fruits were kept in room temperature for 30 minutes while fogger run and 60 minutes in fog that contained these chemicals. After treatments microorganism population varied, fungi and bacteria in the fruit samples taken and the atmosphere where experiment was conducted. The strawberry fruits were stored for 5 days and fig fruits 7 days at 1ºC. Then they were stored in 2 days at 20ºC. At the end of the storage period, the percentage of decayed fruit was examined. All chemical treatments significantly reduced the total number of microorganisms on the surface of strawberry and the percentage of decayed fruit compared to the control. Chlorine dioxide was the most effective chemical in reducing the total number of microorganisms and it is followed by hydrogen peroxide, sodium hypocloride, and ethanol. However, citric acid showed the lowest effect in reducing the total number of microorganisms in fruits compared to other chemicals. All chemicals were equally effective in reducing the total number of microorganisms, fungi and bacteria in the atmosphere (air) where experiments were conducted. Chlorine dioxide, hydrogen peroxide, sodium hypocloride, and ethanol also significantly reduced the percentage of fruit decay. In conclosion, this study showed that the application of these chemicals applied by fogging was effective in reducing postharvest diseases of strawberry.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3322
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246470.pdf6.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons