Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3320
Title: İşyerinin ergonomik incelenmesi
Other Titles: Ergonomic inspection of workplace
Authors: Çavdar, Kadir
Sönmezyuva, Nagihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ergonomi
Ergonomik inceleme
Ergonomik analiz formu
Ergonomics
Ergonomic investigation
Ergonomic analysis form
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sönmezyuva, N. (2009). İşyerinin ergonomik incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin ilk bölümünde ergonomi hakkında genel bilgiler ve ergonominin tarihçesi verilmiştir. Bu çalışmada, Uğur Karoser firması ergonomik değerlendirme kriterleri kullanılarak incelenmiş, ardından aynı kriterlerle diğer bir firmanın incelemesi de örnek olarak verilmiştir. Uğur Karoser firmasının ergonomik incelemesi için Ergonomik Analiz Formu oluşturulmuş ve bu form üzerinde puanlama yapılmak suretiyle firma ergonomik olarak değerlendirilmiştir. Bu inceleme sonucunda yapılması gereken iyileştirmelerle ilgili öneriler sıralanmıştır.Örneğin: İşçiye etkiyen titreşimin temel büyüklükleri (frekans, genlik, ivme, etki süresi) ölçülmelidir. Gürültü frekansı ve şiddeti ölçülmelidir. O büyüklükte bir alanı ısıtmak için ışınımla ısıtma yönteminde kullanan radyant ısıtma sistemi tercih edilebilir. Çalışanlar makinelerin çıkardığı gürültünün verdiği zararı önlemek için kulaklık kullanmalıdır.
In the first part of this study, general information and history of ergonomy have been given.In this study, Uğur Karoser company has been investigated mainly, an investigation of another company has been given as an example. For the investigation of Uğur Karoser company ,”Ergonomic Analysis Form” has been formed; and by means of filling this form, the company has been investigated. After this investigation, suggestions regarding reforms which must be done have been presented.Forexample : Main magnitudes of vibration ( frequency, amplitude, acceleration …) must be measured.Frequency and force of loud noise must be measured.Radyant heating system can be preferred for an area that size. Staff out of the machines to avoid the noise of the damage must use headphones.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3320
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246469.pdf6.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons