Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3311
Title: Bir araştırma kaynağı olarak arşivlenen sosyal medya verilerinin kullanımı
Other Titles: Archived social media data as a research resource
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
0000-0001-6477-5655
Kaya, Aykut
Keywords: Sosyal medya
Sosyal medya verisi
API
Veri kaynağı
Sosyal medya araştırması
Social media
Social media data
API
Data source
Social media research
Issue Date: 12-Nov-2021
Publisher: İstanbul Üniversitesi
Citation: Kaya, A. (2021). "Bir araştırma kaynağı olarak arşivlenen sosyal medya verilerinin kullanımı". Bilgi ve Belge Araştırmaları, 16, 49-79.
Abstract: Günümüzde sosyal medya, bireysel olarak kullanımının yanında devlet kurumlarından medya kuruluşlarına, özel sektörden akademik araştırmalara kadar bir dizi alanda kullanılmaktadır. Sosyal medyanın bu çok sayıda alanda kullanımı ile birlikte, araştırmacıların çalışmalarında kullanabilecekleri değerli yeni veriler ortaya çıkmaktadır. “Sosyal medya verileri” olarak adlandırılan bu değerli veri türü daha önce görülmemiş bir nitelikte bir araştırma kaynağı yaratmıştır. Uygulama Programlama Arayüzlerinin (Application Programming Interface, API) ortaya çıkması ve sosyal medya platformlarının API’ler etrafında şekillenmesi, araştırmacıları sosyal medya platformlarından veri toplamanın ve verileri arşivlemenin en etkili yollarından biri olarak platform API’lerini kullanmaya yöneltmiştir. Bilgi ve belge yönetimi alanında değeri yeni fark edilen sosyal medya verileri üzerine pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada; sosyal medya verileri kavramı ile sosyal medya platformlarının API’leri aracılığıyla toplanıp arşivlenen sosyal medya verilerinin araştırmalarda yeni bir kaynak türü olarak önemine vurgu yapılmış, bu verilerin hâlihazırda kullanıldığı akademik araştırma alanlarına işaret edilmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca sosyal medya büyük verisi ve sosyal medya veri madenciliği kavramları da açıklanmıştır. Literatüre dayalı nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada elde edilen verilerin analizi için de doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır.
Social media is used today in numerous contexts, from government institutions to media organizations and from the private sector to academic research, as well as by individuals. The use of social media across a wide range of fields generates valuable new data that researchers can use in their studies. This so-called “social media data” represents an unprecedented research resource. The emergence of Application Programming Interfaces (APIs) and the shaping of social media platforms around them have led researchers to use platform APIs as a highly effective way to collect and archive social media data. Few studies exist on social media data, the value of which has only recently been recognized in the field of information and records management. This paper emphasizes the importance of social media data collected and archived through social media platform APIs as a new source for research. It also highlights areas of academic research where these data are currently used. Furthermore, the paper explains the concepts of big data and data mining in the context of social media. A literature-based qualitative research method was used to obtain data for the study, and these data were analyzed through the document analysis technique.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3311
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2020213
https://doi.org/10.26650/bba.2021.16.1008002
Appears in Collections:Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı / The Head of Library and Documentation

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaya_2021.pdf456.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons