Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3311
Title: Bursa tıbbi folklorunda kırık-çıkıkla ilgili tedavi yöntemlerinden örnekler ve modern tıp bakımından bazı sonuçlar
Other Titles: Samples from the therapeutical methods in Bursa medical folklore and some results from the paint of modern mecine
Authors: Erdemir, Ayşegül Demirhan
Ersoy, Nermin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı.
Keywords: Kırıklar
Fractures
Çıkıklar
Dislocations
Tıp tarihi
History of medicine
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, N. (1986). Bursa tıbbi folklorunda kırık-çıkıkla ilgili tedavi yöntemlerinden örnekler ve modern tıp bakımından bazı sonuçlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa tıbbi folklorunda kırık-çıkıkla ilgili tedavi yöntem lerinden örnekler verilmiş ve modern tıp bakımından bazı sonuçlara varılmış tır» Bunun için Bursa'nın tarihi' gelişimi kısaca incelendikten sonra, bu ken timizin tıbbi folklorumuzdaki yeri belirtilmiştir. Kırık-çıkıkla ilgili teda vilerin tarihi de detaylı olarak incelenerek bu tedavilerin tarih öncesi dö nemlere kadar dayandığı belirlenmiştir. Tarihi ve folklorik yönden çok eski bir kentimiz olan Bursa'nın il merkezinde belirlediğimiz iarık-çıkıkçılardan ve bunların tedavi ettikleri.hastalardan elde edilen örnekler, istatistiksel verilerle belirtilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda belirlenen kırık-çıkıkla ilgili ilkel tedavi yolları Ulu dağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji KliniğindekL mo dern tıp yöntemleriyle karşılaştırılarak yararlı bir sonuca varılmağa çalı şılmıştır. Belirlediğimiz sonuçlara göre kırık-çıkıkçıların kırıkla ilgili tedavi yöntemleri çoğu zaman komplikasyonlar oluşturmaktadır. Komplikasyonlu has taların bir kısmı hastaneye başvurmakta, diğer bir kısmı ise komplikasyon- ların sonucunu çaresiz bir durumda beklemekte, ya da başka bir kırıkçıya gitmektedir. Kırık-çıkıkçıların, çıkıkla ilgili tedavi yöntemlerinden oluşan komplikasyonlar daha azdır, bunların bazılarında modern tıp yöntemleriyle benzerlikler görülmektedir. Bütün bu tedavi yöntemleri yüzyıllardan beri halk arasında uygulanmakta olup bu durum elde ettiğimiz istatistiksel verilerden, bazı tarihsel ve tıbbi yazma kitaplardan ve yerli -yabancı tıp tarihi kitaplarının incelenmesinden anlaşılmıştır. Çalışmamızın son kısmında kırık-çıkıkla ilgili ilkel tedavi yöntemleri modern tıp metodlarıyla karşılaştırılarak bazı sonuçlara varılmıştır.
In this work, study samples on therapy methods on dislocation-fracture in Bursa's Medical folklore are given and some results are also obtained under the modern medicine point of view» For that reason, the historical development of Bursa has been investigated shortly, and the importance of the city in the medical folklore has been determined. It has been found that therapies related to the dislocation-fracture had gone to prehistoric periods, Samples obtained from the patients treated by the well-known bone-setters of an ancient city Bursa, are analyzed from statistical point of view and the results are given in tables. In this work, the primitive therapies made by bone-setters are compared. with the modern methods applied in Orthopedics and Traumatology Department of Faculty of Medicine, Uludağ University. According to the results obtained, most of the therapies done by bone- setters ends with complications. Some of the patients with complications apply hospitals, but the others either go to another bone-setter or accept the destiny. Bone-setters are more succesfull in dislocation treatment than in fracture because some of the dislocation methods have similarities with modern medical methods. These primitive therapeutical methods have been used among the people for centuries according to medical manuscripts and medical historical books of native and foreign authors. In the last part of own study, the primitive methods in the treatment of dislocation-fracture are compared with modern medical methods and the results obtained are given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3311
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080638.pdf
  Until 2099-12-31
5.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons