Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3307
Title: Vites komuta kontrol sistemlerinde mekanik titreşim ve akustik özelliklerin iyileştirilmesi
Other Titles: Development of mechanical vibrations and acouistic features of gear shifter transmission cables
Authors: Özcan, Reşat
Karabulut, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Komuta ve Kontrol kablosu
Vites kablosu
Titreşim
Vites kablosunun sonlu elemanlar modeli
Command and control cable
Transmission cable
Vibration
Finite element model of transmission cable
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karabulut, H. (2011). Vites komuta kontrol sistemlerinde mekanik titreşim ve akustik özelliklerin iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gerçekleştirilen bu proje VKKK `nda meydana gelen titreşim problemi ile ilgilidir. VKKK'nda titreşim ve gürültü problemine araç motoru sebep olmaktadır. Bu titreşim ve gürültü otomobilde konforsuzluğa, dolayısıyla müşteri şikayetine sebep olmaktadır. VKKK'sunun bir ucu vites dişli kutusuna, diğer ucu ise sürücü kabinindeki vites koluna bağlanmaktadır. Bu sebeple motordan gelen titreşim VKKK'ndaki yaklaşık 150 cm uzunluğunda 3 mm çapındaki iç çelik tel (halat) vasıtasıyla sürücü kabinine kadar taşınmaktadır. Bu proje, VKKK'nda müşteri şikayetine sebep olan titreşim sorununu ortadan kaldırmak amacıyla vites kablosunun simülasyon modelinin kurulması amaçlanmıştır. Bir VKKK'nun yaklaşık 45 parçadan oluştuğu bilindiğine göre sistemin karmaşıklığı açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Önerilen projede sorunu çözmek amacıyla VKKK `nu oluşturan temel parçalar, yani hareket ve titreşimi taşıyan parçalar incelenmiştir. Bu parçalar iç çelik tel, dış koruyucu tüp, araç bağlantı parçası ve sürücü kabini-motor ayırma parçası gibi parçalardır.Bu ürün tanıma çalışmalarından sonra müşteri şikâyetine sebep olan titreşimin tespit edilme çalışması yapılmıştır. Bu amaçla, piyasadaki örnek bir "model araç" üzerinden ivmeölçerler ile veriler toplanarak titreşim girdileri tespit edilmiştir. Bu aşamada elde edilen veriler uygun bir yazılımda işlenerek, bilgisayarda yapılan sonlu elemanlar analizlerinde kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu girdilerin (verilerin) bilgisayar analizlerinde uygulanması ile sistemin simülasyon modellenmesi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Böylece elde edilen bu simülasyon modeli, ürünün imalinden önce vites kablosunun titreşim karakteristiğinin tahmin edilmesinde kullanılabileceği düşünülmüştür.. Ayrıca bu simülasyon modeli vites kablosunu oluşturan özel parçaların titreşim karakteristiklerini yansıtabilmesi amaçlanmıştır. Yüksek lisans çalışması, ilgili vites kablosunun bilgisayar simülasyonu analiz sonuçları ile deneysel modelin uyumluluk oranlarının tespit edilmesiyle sonlandırılmıştır.
This presented project is related with vibrations of transmission cables which come from engine of vehicle. This kind of vibrations cause no conveniences on driver side consequently cause customer complaint. Vibrations are carried through transmission cables from engine to driver side. As it is known that transmission cables consist of about 45 components. In this project, specific parts such as inner tube, steel wire, conduit, bracket which carry vibrations have been investigated in order to solve and/or improve vibration of transmission cables of vehicles.After these investigations which purpose to detect behaviors of them, data acquisition and processing phase have been carried out and their inputs have been detected through accelerometers on master model vehicle which is current in global market. These inputs have been used on phase of finite element simulations. In this way, simulation model will be able to be used in order to represent the vibration behavior of transmission cable before their production. Also this simulation model will be able to reflect the vibration characteristic of specifics parts which constitute of transmission cable. This study has been finalized through to investigate the correlation between experimental model and simulative model of transmission cable which has been used in this project.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3307
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
284797.pdf2.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons