Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3306
Title: Tanı testleri ve bu testler yardımıyla mide kanserli hastalarda risk faktörlerinin belirlenmesi
Other Titles: Diagnostic tests and determination of risk factors in gastric cancer patients with these tests
Authors: Kan, İsmet
Ayakta, Bahar Kader
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Keywords: Tanı testleri
Risk faktörü
Mide kanseri
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayakta, B. K. (1999). Tanı testleri ve bu testler yardımıyla mide kanserli hastalarda risk faktörlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışma, mide kanserinin ortaya çıkmasında etkili olan etkenlerin tanı testleri yardımıyla belirlenmesi amacıyla yapıldı. Bu amaçla önce tanı testleri hakkında teorik bilgiler verildi; sonra da 126 hasta ve 50 sağlam denekten elde edilen veri seti, olgu-denetim çalışmalarında kullanılması uygun olan tanı testi "Odds Ratio" ile değerlendirildi. Çalışma sonucunda belirlenen risk faktörleri şunlardır: Yaş, rh, medeni hal, meslek grubu, eğitim durumu, yaşanan yer ve süre; hastalıklardan şeker, hipertansiyon, sistemik hastalık ve geçmişte ailede kanser görülmesi risk faktörü olarak bulundu. Alışkanlıklarla ilgili değişkenlerden ise sigara kullanımı, günde içilen sigara ve içilme süresi, alkol kullanımı ve sıklığı, içilen kahve türü, günde içilen kahve ve içilen yıl, çay kullanımı, günde içilen çay ve içilen yıl risk faktörü olarak bulundu. Diyet özellikleriyle ilgili değişkenlerden ise yenilen yemeğin ısısı, tadı, pişirme biçimi ve buzdolabı kullanımı, kullanılan su kaynağı risk faktörü olarak bulundu. Beslenme alışkanlıklarından ise et ve sebze tüketme sıklığı, tüketilen yağ türü, tuzlanmış balık, tütsülenmiş etftalık, turşu, meyve ve bal tüketme sıklıktan risk faktörü olarak bulundu. Belirlenen risk faktörleri, tıbbi literatürlerde geçen risk faktörleri ile uyum göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3306
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079986.pdf
  Until 2099-12-31
2.09 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons