Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3293
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKut, Dilek Toprakkaya-
dc.contributor.authorÇelebi, Konca-
dc.date.accessioned2019-12-17T05:52:41Z-
dc.date.available2019-12-17T05:52:41Z-
dc.date.issued2009-09-02-
dc.identifier.citationÇelebi, K. (2009). Poliester örme kumaşın güç tutuşurluk davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3293-
dc.description.abstractSanayileşme ile birlikte insanların güvenliği önemli bir konu haline gelmiştir. Endüstriyel tekstil sanayinin gelişmekte olan bölümü lifler, kumaşlar ve koruyucu giysilerde yeni gelişmeleri kapsamaktadır. Güç tutuşur tekstil üretim teknolojisi; çevre dostu ve toksik olmayan aynı zamanda tekstillerin konfor özelliğini tamamlayıcı güç tutuşurluk sistemlerinin üretilmesi şeklinde olmaktadır. Bu çalışmada; %100 poliester yuvarlak örme kumaşlarda güç tutuşurluk davranışının polimerizasyon adımında fosfor içeren komonomer ile polimere dolayısıyla ipliğe ve fosfor türevi bileşik ile apre işlemiyle kumaşa kazandırılması arasındaki etkenlik farkı, boyanma davranışı farklılığı incelenmiş ve plazma aplikasyonuyla akrilik asit monomeri kullanılarak yapılan hidrofilleştirme işleminin güç tutuşur kumaşların boyanma özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla eriyikten (polimerden) katkılı güç tutuşur poliester ipliklerle ve katkısız (güç tutuşur olmayan) poliester ipliklerle yuvarlak örme kumaşlar üretilmiştir. Katkısız ipliklerle örülen kumaşa apre işlemiyle güç tutuşurluk özelliği kazandırılmıştır. Apre işlemi görmüş ve eriyikten katkılı ipliklerden oluşan güç tutuşur kumaşlara LF (Low frequency, düşük frekans) plazma yöntemi ile hidrofilleştirme işlemi yapılarak boyanma davranışları karşılaştırılmıştır.Kumaşların güç tutuşurluk davranışları, Fransız NF P 92 503-507 ve IMO (International Maritime Organization) FTP Code Part 7 test standartlarına göre test edilmiştir. Elde edilen test sonuçlarına göre, polimerden katkılı güç tutuşur poliester ipliklerden üretilen kumaşların güç tutuşurluk özelliklerinin daha iyi olduğu görülmüştür. Kumaşların plazma destekli hidrofilleştirme işlemi öncesinde ve sonrasındaki boyanma davranışlarının karşılaştırılması için spektrofotometrede renk ölçümleri yapılmıştır.Güç tutuşur poliester kumaşların yüzey karakterizasyonları için FT-IR (fourier transform infrared) analizleri yapılmıştır. Ayrıca kumaşların stereomikroskop görüntüleri çekilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractTogether with the industrialization, the safety of human turned into an important subject. The developing field of textile industry includes new developments in fibers, fabrics and protective clothes. Flame retardant textiles manufacture technology produces environmentalist, non-toxic and comfort implementing flame retardant systems.In this study; flame retardancy properties of 100% polyester circular knitting fabrics were investigated. Two different ways were used to make the polyester fabrics flame retardant: 1.Flame retardancy property was given to the polymer (so to the yarn) during polymerization using phosphor comonomer. 2.Flame retardancy property was given to the fabric through finishing process using phosphor derivatives.The effectiveness and dyeabilities of fabrics of two different methods were investigated. Also LF (low frequency) plasma-aided hydrophilic finishing was executed with acrylic acid monomer in order to see the effects of it on flame retardant polyester fabrics.Flame retardancy behaviour of fabrics were tested according to French NF P 92 503-507 testing standard and IMO (International Maritime Organization) FTP Code Part 7 testing standard. Color measurements of fabrics were executed with spectrophotometer before and after plasma-aided hydrophilic finishing in order to compare the dyeability improvements of flame retardant fabrics through hydrophilic finishing. Surface characterization of flame retardant polyester fabrics was executed through FT-IR (fourier transform infrared) spectroscopy and stereomicroscope pictures of fabrics were taken.en_US
dc.description.sponsorshipKORTEKS İPLİK A.Ş.tr_TR
dc.format.extentXI, 84 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPoliestertr_TR
dc.subjectGüç tutuşurluktr_TR
dc.subjectFosfortr_TR
dc.subjectPlazma aplikasyonutr_TR
dc.subjectAkrilik asittr_TR
dc.subjectHidrofilleştirmetr_TR
dc.subjectFransız NP F 92 503-507 test standardıtr_TR
dc.subjectIMO FTP Code Part 7 test standardıtr_TR
dc.subjectPolyesteren_US
dc.subjectFlame retardancyen_US
dc.subjectPhosphoren_US
dc.subjectPlasma applicationen_US
dc.subjectAcrylic aciden_US
dc.subjectHydrophilic finishingen_US
dc.subjectFrench NF P 92 503-507 testing standarden_US
dc.subjectIMO FTP Code Part 7 testing standarden_US
dc.titlePoliester örme kumaşın güç tutuşurluk davranışının incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of flame retardancy behaviour of polyester knitted fabricen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.tubitakBİDEB 2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246461.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons