Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3293
Başlık: Poliester örme kumaşın güç tutuşurluk davranışının incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of flame retardancy behaviour of polyester knitted fabric
Yazarlar: Kut, Dilek Toprakkaya
Çelebi, Konca
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Poliester
Güç tutuşurluk
Fosfor
Plazma aplikasyonu
Akrilik asit
Hidrofilleştirme
Fransız NP F 92 503-507 test standardı
IMO FTP Code Part 7 test standardı
Polyester
Flame retardancy
Phosphor
Plasma application
Acrylic acid
Hydrophilic finishing
French NF P 92 503-507 testing standard
IMO FTP Code Part 7 testing standard
Yayın Tarihi: 2-Eyl-2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çelebi, K. (2009). Poliester örme kumaşın güç tutuşurluk davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Sanayileşme ile birlikte insanların güvenliği önemli bir konu haline gelmiştir. Endüstriyel tekstil sanayinin gelişmekte olan bölümü lifler, kumaşlar ve koruyucu giysilerde yeni gelişmeleri kapsamaktadır. Güç tutuşur tekstil üretim teknolojisi; çevre dostu ve toksik olmayan aynı zamanda tekstillerin konfor özelliğini tamamlayıcı güç tutuşurluk sistemlerinin üretilmesi şeklinde olmaktadır. Bu çalışmada; %100 poliester yuvarlak örme kumaşlarda güç tutuşurluk davranışının polimerizasyon adımında fosfor içeren komonomer ile polimere dolayısıyla ipliğe ve fosfor türevi bileşik ile apre işlemiyle kumaşa kazandırılması arasındaki etkenlik farkı, boyanma davranışı farklılığı incelenmiş ve plazma aplikasyonuyla akrilik asit monomeri kullanılarak yapılan hidrofilleştirme işleminin güç tutuşur kumaşların boyanma özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla eriyikten (polimerden) katkılı güç tutuşur poliester ipliklerle ve katkısız (güç tutuşur olmayan) poliester ipliklerle yuvarlak örme kumaşlar üretilmiştir. Katkısız ipliklerle örülen kumaşa apre işlemiyle güç tutuşurluk özelliği kazandırılmıştır. Apre işlemi görmüş ve eriyikten katkılı ipliklerden oluşan güç tutuşur kumaşlara LF (Low frequency, düşük frekans) plazma yöntemi ile hidrofilleştirme işlemi yapılarak boyanma davranışları karşılaştırılmıştır.Kumaşların güç tutuşurluk davranışları, Fransız NF P 92 503-507 ve IMO (International Maritime Organization) FTP Code Part 7 test standartlarına göre test edilmiştir. Elde edilen test sonuçlarına göre, polimerden katkılı güç tutuşur poliester ipliklerden üretilen kumaşların güç tutuşurluk özelliklerinin daha iyi olduğu görülmüştür. Kumaşların plazma destekli hidrofilleştirme işlemi öncesinde ve sonrasındaki boyanma davranışlarının karşılaştırılması için spektrofotometrede renk ölçümleri yapılmıştır.Güç tutuşur poliester kumaşların yüzey karakterizasyonları için FT-IR (fourier transform infrared) analizleri yapılmıştır. Ayrıca kumaşların stereomikroskop görüntüleri çekilmiştir.
Together with the industrialization, the safety of human turned into an important subject. The developing field of textile industry includes new developments in fibers, fabrics and protective clothes. Flame retardant textiles manufacture technology produces environmentalist, non-toxic and comfort implementing flame retardant systems.In this study; flame retardancy properties of 100% polyester circular knitting fabrics were investigated. Two different ways were used to make the polyester fabrics flame retardant: 1.Flame retardancy property was given to the polymer (so to the yarn) during polymerization using phosphor comonomer. 2.Flame retardancy property was given to the fabric through finishing process using phosphor derivatives.The effectiveness and dyeabilities of fabrics of two different methods were investigated. Also LF (low frequency) plasma-aided hydrophilic finishing was executed with acrylic acid monomer in order to see the effects of it on flame retardant polyester fabrics.Flame retardancy behaviour of fabrics were tested according to French NF P 92 503-507 testing standard and IMO (International Maritime Organization) FTP Code Part 7 testing standard. Color measurements of fabrics were executed with spectrophotometer before and after plasma-aided hydrophilic finishing in order to compare the dyeability improvements of flame retardant fabrics through hydrophilic finishing. Surface characterization of flame retardant polyester fabrics was executed through FT-IR (fourier transform infrared) spectroscopy and stereomicroscope pictures of fabrics were taken.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3293
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
246461.pdf1.6 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons