Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3292
Title: Taşıt elemanları tasarım doğrulama testlerinin sanal ortamda benzetim ve doğrulanması
Other Titles: Design verification tests simulation in virtual environment and verification of vehicle components
Authors: Öztürk, Ferruh
Ateş, Halil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Titreşim
Deneysel modal analiz
Model güncelleme
Korelasyon
Sonlu elemanlar
Egzoz sistemi
Vibration
Experimental modal analysis
Model updating
Correlation
Finite element method
Exhaust systems
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ateş, H. (2011). Taşıt elemanları tasarım doğrulama testlerinin sanal ortamda benzetim ve doğrulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte otomotiv sektöründe bilgisayar destekli mühendisliğin kullanılması yaygınlaşmıştır. Sonlu elemanlar yönteminin kullanılması ile prototip çalışmaları daha verimli hale gelmiştir.Fakat sonlu eleman modeli oluşturulma aşamasında yapılan kabul ve yaklaşımlar nedeniyle, sonlu eleman modeli, gerçek modeli temsil edemeyebilmektedir. Bu sebeple sonlu elemanlar yöntemi ile gerçek modele ait deneysel modal analiz sonuçları birbiriyle karşılaştırılır. Yapılacak korelasyon çalışması ile farklılıklar ortaya çıkarılır ve model güncelleme çalışması yapılarak gerçek modele en yakın sonlu eleman modeli elde edilir. Bu şekilde sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılacak dinamik analiz sonuçları, gerçek modelin gösterdiği dinamik davranışlara en yakın şekilde elde edilmektedir.Bu çalışmada bir egzoz üzerinde bu çalışmalar yapılmıştır. Sonlu eleman modellemesi HyperMesh 10 programı, test uygulamaları LMS Test.Lab 11 B ve LMS Scadas Mobile veri toplama sistemi, PCB firmasına ait sensörler ve korelasyon çalışmaları da LMS Virtual.Lab 10 yazılımı kullanılmıştır.
Nowadays,use of computer-aided engineering in automotive industry has grown up with the develeopment of computer technology. Prototype studies have become more efficient with use of finite element method.But because of the finite element model creation process and approaches adepted in the finite element model, representing the real model. Therefore finite element method and real model of experimental modal analysis results compare with each others. Correlation study revealed differences to do with the work done and the model updatethe model closest to the actual finite element model are obtained. In this way, the dynamic analysis results using the finite element method, show the real dynamic behavior of the model most closely are obtained.In this study, these studies were performed on an exhaust.Finite element modeling,Hyper Mesh 10 program element modeling, testing applications, the LMS and LMS Test.Lab 11 B SCADAS mobile data collection system, sensors and correlation studies of in the company, the LMS Virtual.Lab 10 software was used.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3292
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286952.pdf3.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons