Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3288
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaya, Remzi-
dc.contributor.authorKajkus, Hanifed-
dc.date.accessioned2019-12-17T05:35:22Z-
dc.date.available2019-12-17T05:35:22Z-
dc.date.issued2012-09-14-
dc.identifier.citationKajkus, H. (2012). Bosna-Hersek'te tefsir çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3288-
dc.description.abstractXX. asır Balkan müfessirlerinden olan Hüseyin ef. Cozo Balkan'da İslam modernizmin temsilcilerinden biridir. Bu çalışmada onun tefsirciliği ve tefsiri ele alınmıştır. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde müfessirin hayatı, çağdaşlığı, eserleri, hocaları ve etkilendiği şahıslar ele alınmıştır. İkinci bölümde Cozo'nun tefsiri, ilmi görüşleri ve Bosna'da yapılmış olan mealler incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise tefsirin günümüze yansıması, faydalandığı kaynaklar ve düşüncesinin kaynağı ele alınmıştır.tr_TR
dc.description.abstractHuseyn Jozo is one of the XX. century mufessirs and the representer of modern İslamism in Balkan. In this study we have worked on his tafsir and mufessirism. The study has three parts. The first part is about his life, modernism, boks, professors he is affected of. In the second part we studied his tafsir, his opinions and the narrations done in Bosnia. And the third part is about transpiration of his tafser to nowadays, the sources he has used and the source of his thoughts.en_US
dc.format.extentIX, 95 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHüseyin Cozotr_TR
dc.subjectTefsirtr_TR
dc.subjectMealtr_TR
dc.subjectHusayn Jozoen_US
dc.subjectTafseeren_US
dc.subjectNarrationen_US
dc.titleBosna-Hersek'te tefsir çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi örneğitr_TR
dc.title.alternativeTafseer studies in Bosnia & Hercegovina and the case of Husayn Jozoen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319564.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons