Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3285
Title: Farklı olgunlaşma dönemlerinde hasat edilen fasulye (Phaseolus vulgaris L.) tohumlarının bazı özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of some characteristics of bean seeds harvested different growth stages
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu.
Karasu, Abdullah
Öz, Mehmet
Keywords: Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)
Olgunlaşma dönemleri
Tohum özellikleri
Çimlenme
Dry bean (Phaseolus vulgaris L.)
Maturing stages
Seed characteristics
Germination
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karasu, A. ve Öz, M. (2008). "Farklı olgunlaşma dönemlerinde hasat edilen fasulye (Phaseolus vulgaris L.) tohumlarının bazı özelliklerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 87-94.
Abstract: Farklı dönemlerde hasat edilen Şahin 90, Yalova 5 ve Yalova 17 fasulye çeşitlerine ait tohumların bazı fiziksel, biyolojik ve kalite özelliklerinin incelendiği bu araştırma, 2000 ve 2001 yıllarında Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu uygulama bahçesi ve laboratuarlarında yürütülmüştür. Ölçüm ve analizler, altı farklı olgunlaşma grubunda yer alan tohumlar kullanılarak yapılmıştır. İki yıllık ortalama verilere göre; incelenen karakterlerin minimum ve maksimum değerleri tohumlardaki nem oranı için %19.2-59.3, 100 tane ağırlığı için 27.4-45.5 g, çimlenme oranı için %37.0-92.2, sürme oranı için %32.7-91.7, tam gelişmemiş tohum oranı için %2.3-26.1 arasında değişmiştir. İlk olgunlaşma döneminden son olgunlaşma dönemine doğru gidildikçe, olgunlaşmamış tane oranı ve nem oranı düşerken diğer özelliklerde artışlar belirlenmiştir.
This study was carried out to determine some physical, biological and quality characteristics of dry beans (Şahin 90, Yalova 5 ve Yalova 17) seeds harvested at the different growth stages in the experimental area and seed laboratory of Uludag University Mustafakemalpasa Vocational School during two years ( 2000 and 2001). Measurements and analysis were made using seeds that six different mature groups. According to the data combined over two-years, it was found that minimum and maximum values ranged between 19.2 and 59.3% for humidity rate, 27.4 and 45.5 g for 100 seed weight, 37.0 and 92.2 % for germination percentage, 32.7 and 91.7 % for emerging percentage and, 2.3 and 26.1 % for immature seed rate. Immature seed rate and humidity rate of seed mass reduced from the first mature time to the last mature time, but other values increased significantly.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154070
http://hdl.handle.net/11452/3285
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2008 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_9.pdf163.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons