Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3284
Title: Renovation requirement for dairy cattle barns and two renovation models for existing dairy barns in Bursa
Other Titles: Süt sığırı ahırlarının yenilenme gereksinimi ve Bursa ilindeki iki işletmeye ilişkin yenileme örneği
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Yaslioglu, Erkan
Şimşek, Ercan
Arici, İsmet
Keywords: Renovation
Dairy cattle
Barns
Yenileme
Süt sığırı
Barınak
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaslioglu, E. vd. (2008). "Renovation requirement for dairy cattle barns and two renovation models for existing dairy barns in Bursa". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 75-86.
Abstract: In this study, the needs for renovation of dairy cattle barns in Bursa, Turkey were discussed and selected two tie-stall barns were converted to free-stall barns. Renovation costs were calculated and compared with new barns in similar capacity and type. In dairy cattle farm number I and II, renovation costs for barns were calculated as $ 25.060 and $ 4.993 respectively . The overall renovation costs including milking facility were determined as $ 41.460 and $ 25.050 respectively. Renovation costs per cattle were $ 1.275 and $ 520 respectively. With the renovation working, housing conditions were improved; labor requirements and difficulties in labor using were decreased.
Bu çalışmada Bursa ilindeki süt sığırı ahırlarının yenilenme gereksinimi tartışılmış ve seçilen iki adet bağlı duraklı ahır serbest duraklı ahıra dönüştürülmüştür. Yenileme maliyetleri hesaplanmış ve aynı tip ve kapasitedeki yeni inşa edilmiş bir ahırın maliyetiyle karşılaştırılmıştır. Ahır iyileştirme maliyeti I nolu işletmede 25.060 $, II nolu işletmede ise 4.993 $ olarak hesaplanmıştır. Sağım yeri de dahil toplam iyileştirme maliyeti ise I nolu işletme için 41.460 $ ve II nolu işletme için 25.050 $ bulunmuştur. Sığır başına iyileştirme maliyeti ise sırasıyla 1.275 $ ve 520 $ hesaplanmıştır. Yenileme çalışması ile ineklerin barınma ortamı iyileştirilmiş, işçilik kolaylaştırılmış, işgücü gereksinimi azaltılmıştır.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde İsmet Arıcı'nın danışmanlığında Ercan Şimşek tarafından hazırlanan "Büyük damızlık süt sığırcılığı işletmesi optimum tasarımı üzerine bir araştırma" adlı doktora çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154069
http://hdl.handle.net/11452/3284
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2008 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_8.pdf270.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons