Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3280
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2019-12-16T13:09:10Z-
dc.date.available2019-12-16T13:09:10Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationKumral, N. A. vd. (2008). "‘Gemlik’ çeşidi zeytin bahçelerinde zeytin sineği [Bactrocera oleae (Gmelin)]’nin mücadelesine esas olacak biyo-ekolojik özelliklerin saptanması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 31-41.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154065-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3280-
dc.description.abstractZeytin sineği, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae), dünyanın pek çok yerindeki ticari zeytin bahçelerinde ürün kayıplarına neden olduğundan büyük ekonomik öneme sahiptir. Bu çalışma, Bursa’nın ‘Gemlik’ çeşidi zeytin bahçelerinde iki yıl süreyle iklim (sıcaklık, oransal nem ve yağış) ve konukçu bitki (zeytin meyve fenolojisi) faktörlerinin B. oleae’nın ergin popülasyon dalgalanması üzerindeki etkilerini belirlemek için yapılmıştır. B. oleae ergin uçuşlarını izlemek için cinsel + besin cezbedicili sarı yapışkan tuzaklar, 5 farklı zeytin bahçesine asılmıştır. İklim istasyonlarından sağlanan günlük ortalama sıcaklıklar, birinci uçuş erginlerinin yakalamasının %10’a ulaştığı tarihten başlamak üzere en düşük gelişme eşiği 9.5°C çıkarılarak ve en yüksek gelişme eşiği 30°C değerleri hesaba katılmadan gün-derece toplamlarının hesaplanmasında kullanılmıştır. Sonuçlar Zeytin sineğinin yılda üç uçuş periyodunun bulunduğunu, ergin popülasyon dalgalanmalarının sıcaklığa ve neme bağlı olarak yıldan yıla değiştiğini, ayrıca Zeytin sineğinin genellikle eylül ayından kasım ayına kadar yüksek popülasyonlar oluşturduğunu göstermektedir. Zeytin fenolojisi gözlemlerine göre, ilk ergin çıkışları orta irilikte meyve döneminde meydana gelmiştir. Buna ek olarak, kümülatif ergin yakalamaları ve gün-derece modelleri kullanılarak bir simülasyon model oluşturulmuştur. Bu model ileride B. oleae ergin uçuşlarının önceden tahmin edilmek suretiyle erken uyarı ve tahmin sisteminde kullanılmasını sağlayabilecektir.tr_TR
dc.description.abstractBactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae), the olive fruit fly, is of tremendous economic importance because of the losses it induces in commercial olive growing regions worldwide. This study was carried out to determine the influence of climatic (temperature, relative humidity, rainfall) and host plant (olive fruit phenology) factors on the adult population fluctuation of B. oleae, on a table olive variety, Gemlik, in olive groves of Bursa during two years. Yellow sticky traps with lure (sex + food) were placed in the trees of five different orchards to monitor the adult flight activity of B. oleae. Daily mean temperatures obtained from weather stations were used to calculate degree-day accumulations above a total lower developmental threshold of 9.5°C and below a total higher developmental threshold of 30°C starting from 10% of captures from the adult of the first flight were recorded. The results show that the olive fly gives 3 flight periods in a year, the population fluctuation of olive fly was changed from year to year belong to temperature and humidity of orchards and also the olive fly was generally occurred the high populations from September to November. According to the olive phenology observations, the first adult emergences were occurred in medium-sized fruit period. In addition, a simulation model was developed using cumulative adult catches and degree day accumulations. The model can be used estimating B. oleae flights in forecasting system in the future.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBactrocera oleaetr_TR
dc.subjectGün-derece modelitr_TR
dc.subjectMeyve fenolojisitr_TR
dc.subjectGemliktr_TR
dc.subjectZeytintr_TR
dc.subjectDegree-day modelen_US
dc.subjectFruit phenologyen_US
dc.subjectOliveen_US
dc.title‘Gemlik’ çeşidi zeytin bahçelerinde zeytin sineği [Bactrocera oleae (Gmelin)]’nin mücadelesine esas olacak biyo-ekolojik özelliklerin saptanmasıtr_TR
dc.title.alternativeEstablishment of the bio-ecological characteristics of olive fruit fly, bactrocera oleae (Gmelin) fundamental to its control in olive orchards (Gemlik cv.)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage31tr_TR
dc.identifier.endpage41tr_TR
dc.identifier.volume22tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorKumral, Nabi Alper-
dc.contributor.buuauthorKovancı, Bahattin-
dc.contributor.buuauthorAkbudak, Bülent-
Appears in Collections:2008 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_4.pdf247.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons