Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3279
Title: Derin tabanlı bir yumurta tavuğu kümesinde iç ortam çevre koşullarının yeterliliğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A study on determination of sufficiency of indoor environmental conditions in a layer house with deep-pit
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Kılıç, İlker
Şimşek, Ercan
Keywords: Yumurta tavuğu
Derin tabanlı kümes
Sıcaklık
Bağıl nem
Havalandırma
Laying hen
Layer house with deep-pit
Temperature
Relative humidity
Ventilation
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, İ. ve Şimşek, E. (2008). "Derin tabanlı bir yumurta tavuğu kümesinde iç ortam çevre koşullarının yeterliliğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 17-29.
Abstract: Bu araştırmada, derin tabanlı bir kümeste yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde iç ortam çevre koşullarının yeterliliği araştırılmıştır. Kümes içerisinde yapılan ölçümler sonucu kümes içi ortalama günlük sıcaklık ve bağıl nem değerleri, yaz mevsiminde 31o C ve % 44, geçiş mevsiminde 18o C ve %58 ve kış mevsiminde 16o C ve % 86.1 olarak belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucu kümes içerisinde gerçekleşen havalandırma miktarları, tavuk başına yaz döneminde 8 m3 /h, geçiş döneminde 4.3 m3 /h ve kış döneminde 1.02 m3 /h olarak belirlenmiştir. Kış mevsiminde yapılan ölçümlerde, ortalama yapay aydınlatma şiddeti 19.04 lux olarak elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, kümes iç ortam çevre koşullarının yaz mevsiminde tavukların optimum isteklerini karşılamakta yetersiz olduğu belirlenirken kış ve geçiş mevsimlerinde yeterli olduğu söylenebilir.
In this study was carried out to determinate sufficiency of indoor environmental conditions in a laying hen house with deep-pit. According to measurements in house average daily temperature and relative humidity were found as 31 o C and 44%, 18 o C and 58%, 16 o C and 86.1% in summer, autumn and winter seasons, respectively. Existing ventilation rates per hen were calculated per hen 8 m3 /h, 4.3 m3 /h, 1.02 m3 /h summer, autumn and winter seasons, respectively. The average lighting intensity in winter season was found as 19.04 lux. End of the study, indoor environmental conditions (temperature and humidity) in layer house in summer season were insufficient for optimum demand of laying hens while in winter and autumn seasons were sufficient.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Ercan Şimşek'in danışmanlığında İlker Kılıç tarafından hazırlanan "Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvancılık Ünitesi yumurta tavuğu kümesinin yapısal sorunları ve kümes içi çevre koşullarının yeterliliği üzerine bir araştırma" adlı yüksek lisans çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3279
ISSN: 2651-4044
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154064
Appears in Collections:2008 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_3.pdf204 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons