Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3278
Title: Kültür mantarında zararlı nematodlar ve savaşım yöntemleri
Other Titles: Parasitic nematodes on mushroom and their control methods
Authors: Tan, Ayşe Nur
Ökten, M. Emel
Keywords: Kültür mantarı
Kompost
Nematod
Zarar
Savaşım
Mushroom
Compost
Nematode
Damage
Control
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tan, A. N. ve Ökten, E. (2008). "Adapazarı ili ve çevresi şekerpancarı ekiliş alanlarında heterodera schachtıı schmıdt, 1871 (Tylenchıda: Heteroderıdae)’in yayılışı üzerine araştırmalar". Uludağ Üniveristesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 9-12.
Abstract: Kültür mantarı içerdiği yüksek besin değeri ile önemli bir gıda maddesidir ve uzun yıllardır kullanılmaktadır. Agaricus bisporus, yenebilir kültür mantarları içinde en fazla üretilendir. Kültür mantarı üretimi çeşitli safhalarda gerçekleştiği için üretimin her aşamasında temizlik ve havalandırma gibi konulara dikkat edilmesi gerekir. Nemlilik sadece kültür mantarı üretimi için optimal bir ortam değil ayrıca nematodlar için de ideal bir ortam oluşturmaktadır. Bu nematodlar; 1) Fungal beslenen nematodlar, 2) Predatörler, 3) Microbivorlar (Saprofitler)’dır. Bazı ekonomik ve sağlıklı önlemler ile bu nematodları yok etmek mümkündür. Bu önlemler; 1) Kültürel Önlemler, 2) Biyolojik Mücadele, 3) Kimyasal Mücadele, 4) Dayanıklı Çeşit’dir.
: In this study, sugarbeet (Beta vulgaris L.) growing areas belonging to Adapazarı sugarbeet plant were surveyed in terms of Heterodera schachtii Schmidt, 1871 Sugarbeet Cyst Nematode, occurence and infested areas were determined. During the sampling, soil type, closeness to the rivers (Sakarya River), distance between the fields and growing design were taken in to consideration. H. schachtii infested areas were as follows: Central and other villages belonging to Alifuatpaşa, Kaynarca, Pamukova. From these districts, totally 10 fields and a sum of 304 da. Were of land belonging to these fields found as infested, while villages belonging to other districts were determined as uninfested. Moreover, morphometric characters of H. schachtii which was determined on infested areas are shown.
Description: Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 16.05.1997 tarihinde sunulan Yüksek Lisans seminerine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154063
http://hdl.handle.net/11452/3278
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2008 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_2.pdf161.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons